Onkologické choroby spôsobené fajčením

Onkologické choroby spôsobené fajčením
Zdroj: bigstockphoto.com

Fajčenie tabaku spôsobilo najväčšiu „pandémiu“ 20. storočia, ktorá má na svedomí viac ako 100 miliónov obetí – viac ako obe svetové vojny spolu. V tomto storočí zomrie vo svete na ochorenia spôsobené inhaláciou tabakového dymu viac ako miliarda ľudí.

Ešte na začiatku minulého storočia bola rakovina pľúc pomerne zriedkavým ochorením. Jej nárast sa začal v období medzi dvoma vojnami, najprv v Anglicku, kde sa fajčenie stalo módou za vlády Eduarda VII. Spočiatku fajčili viac muži. Avšak módna vlna fajčenia feminizovaných žien po skončení druhej svetovej vojny vo vyspelých krajinách spôsobila, že v druhej polovici minulého storočia začal významne narastať výskyt pľúcneho karcinómu pľúc aj u žien. Naopak, u celoživotných nefajčiarov je výskyt pľúcnych karcinómov dlhodobo stabilizovaný na nízkych hodnotách. Vyššie uvedené alarmujúce fakty zapríčiňuje cigaretový dym, ktorý sa tvorí pri nedokonalom spaľovaním tabaku v cigarete.

Škodlivý dym

Niektoré škodlivé látky sú vo vedľajšom prúde dymu vo vyšších koncentráciách ako v hlavnom prúde. Dym z cigarety obsahuje partikulárnu a plynnú zložku.

Partikulárne časti dymu obsahujú alifatické uhľovodíky, aromatické uhľovodíky, karboxylové zlúčeniny, nikotínové alkaloidy, fenoly, ťažké kovy, rádioaktívne látky, pesticídy a ďalšie. V plynnej zložke je 73 percent dusíka, 10 percent kyslíka, 9,5 percenta oxidu uhličitého, 4,2 percent oxidu uhoľnatého, vzácne plyny, kyanovodík, sírovodík a ďalšie karcinogény. V poslednom čase sa veľa pozornosti venuje pasívnemu fajčeniu, keďže aj vedľajší prúd dymu obsahuje niektoré škodlivé substancie v omnoho vyšších koncentráciách ako hlavný prúd dymu, napr. manželky fajčiarov ochorejú na karcinóm pľúc 4-krát častejšie ako manželky nefajčiarov. Následky inhalácie cigaretového dymu sú priamo úmerne počtu vyfajčených cigariet, sú horšie u ľudí, ktorí inhalujú dym a začali fajčiť v mladom veku. Fajčenie medzi 13 až 19 rokom môže spôsobiť trvalé genetické zmeny zapríčiňujúce ochorenia v dospelom veku. Fajčenie sa ako vyvolávajúci faktor podieľa na vzniku mnohých chorôb. V prvom rade ide o rôzne onkologické ochorenia. Približne 30 percent všetkých nádorových ochorení je viac alebo menej v priamej súvislosti s chronickou inhaláciou cigaretového dymu.

Karcinóm pľúc

Najčastejším nádorovým ochorením spôsobeným fajčením je karcinóm pľúc. Je najčastejším zhubným nádorom u mužov. Tvorí až 25 percent zo všetkých nádorových ochorení u nás, ročný nárast na Slovensku je asi 2 300 pacientov. Príznaky pľúcneho karcinómu sa objavujú pomerne neskoro, keď už je ochorenie pokročilé. Medzi prvé príznaky patrí kašeľ, prípadne zmena charakteru kašľa, sťaženie dýchania, vykašlávanie krvi, strata na hmotnosti.

Fajčiari, ktorí vyfajčia za 30 rokov 20 cigariet denne, majú 20-krát vyššiu pravdepodobnosť ochorieť ako nefajčiari. Riziko karcinómu sa zvyšuje u fajčiarov, ktorí začali fajčiť v skorom veku, zvyšuje sa počtom denne vyfajčených cigariet, hĺbkou inhalácie tabakového dymu a fajčením cigariet bez filtra. U fajčiarov fajok a cigár je riziko ochorenia nižšie. Nefajčiari ochorejú na pľúcny karcinóm zriedka. Bývalí fajčiari tvoria „len“ 6 percent pacientov s pľúcnym karcinómom. Z histologického hľadiska rozdeľujeme nádory pľúc na malobunkové, ktoré rýchlo rastú a skoro tvoria vzdialené metastázy v iných orgánoch ľudského tela. Nemalobunkové karcinómy majú priaznivejšiu prognózu, delíme ich na najčastejšie sa vyskytujúce epidermoidné karcinómy, adenokarcinómy a iné.

Rakovina ústnej dutiny

Toto nádorové ochorenie zahŕňa rôzne časti úst, ako sú pery, jazyk, mandle, podnebie, slinné žľazy a iné. Z postihnutých orgánov nádor infiltruje priľahlé časti, poškodzuje ich a preniká do lymfatického a krvného riečišťa s následnými zmenami v celom organizme. Ochorenie postihuje predovšetkým ľudí s diagnózou  chronického nikotinizmu v spojení s alkoholizmom. Prejavuje sa bielymi alebo červenými nepravidelnými škvrnami, v prípade nádoru slinných žliaz mäkkými hrudkami v ústnej dutine, vredmi alebo eróziami v ústach, zväčšenými lymfatickými uzlinami na krku, sťaženým rozprávaním a pohybom jazyka, stratou hmotnosti a zápachom z úst.

Rakovina hrtana

Vyskytuje sa predovšetkým u starších mužov, ktorí počas života vyfajčili 200 000 až 1 000 000 cigariet. Fajčiari, ktorí vyfajčia viac ako 25 cigariet denne, majú 30x väčšie riziko rakoviny hrtana ako nefajčiari. Vyskytuje sa v menšom percente aj u fajčiarov fajky, cigár a v dôsledku šnupania alebo žuvania tabaku.

Rakovina pažeráka

Postihuje 8,5-krát častejšie mužov ako ženy. Objavuje sa hlavne vo veku 50 a 60 rokov. Príčiny vzniku rakoviny pažeráka nie sú známe, ale jednoznačne súvisia s fajčením, požívaním nadmerného množstva alkoholických nápojov, ale aj s nepriaznivými faktormi prostredia a celkového spôsobu života. Cigaretový dym spôsobuje zmeny buniek v sliznici pažeráka, dochádza k ich zmnoženiu a k zväčšeniu jadra. Rakovina pažeráka je väčšinou lokalizovaná v jeho strednej a dolnej tretine. Väčšinou ide o epidermoidný karcinóm, v mieste prechodu pažeráka do žalúdka je častejší adenokarcinóm. Prvé príznaky ochorenia nie sú výrazné. V neskoršom štádiu ochorenia sa objaví sťažené prehĺtanie tuhej potravy, ak pacient nie je liečený nemôže napokon prehĺtať ani tekutiny.

Rakovina žalúdka

Tvorí asi 10 percent zo všetkých nádorových ochorení. Postihuje približne dvakrát častejšie mužov medzi 40. – 60. rokom veku ako ženy. V posledných rokoch sa jej výskyt znižuje, pravdepodobne v súvislosti so zmenou stravovacích návykov. Na výskyte príčin rakoviny žalúdka sa podieľajú genetické vplyvy, nesprávne stravovanie, alkohol a cigaretový dym. Rakovina žalúdka sa prejavuje necharakteristickými ťažkosťami – pocitom plného žalúdka, pobolievaním žalúdka, nechutenstvom, zvracaním, chudnutím. Rakovina žalúdka najčastejšie vzniká v dolnej tretine, v oblasti vrátnika. 98 percent tvoria rôzne histologické formy adenokarcinómu. Šíri sa miestne, môže prerásť do hrubého čreva, podžalúdkovej žľazy, sleziny a do ľavého laloka pečene. Okrem miestneho šírenia sa šíri aj lymfatickými a krvnými cestami.

Rakovina pankreasu

Rýchlo sa zhoršujúce ochorenie väčšinou končiace smrťou. V literatúre sa uvádza, že len 4 percentá pacientov s touto diagnózou prežijú viac ako 5 rokov. Fajčiari ochorejú na karcinóm pankreasu šesťkrát častejšie ako nefajčiari, alebo fajčiari, ktorí nefajčia už 10 rokov. Rakovina pankreasu s prejavuje silnými bolesťami v podbrušku, ikterom, migrujúcimi zápalmi žíl.

Rakovina obličiek

Tvorí približne 5 percent zo všetkých nádorových ochorení. Postihuje 2 – 3-krát častejšie mužov v piatom a šiestom decéniu. Vyskytuje sa 5-krát častejšie u fajčiarov ako u nefajčiarov. Okrem inhalácie cigaretového dymu sa považuje za nepriaznivý faktor obezita, vrodené vývojové chyby a rôzne škodliviny v pracovnom prostredí, napr. azbest.

Chorí s rakovinou obličiek nemusia mať žiadne príznaky, alebo len nevýrazné bolesti v oblasti obličiek, v pokročilom štádiu sa objavujú príznaky z orgánov postihnutých metastázami.

Rakovina močového mechúra

Tvorí 3 percentá z celkového počtu nádorových ochorení. Má stúpajúcu incidenciu. Postihnutí sú tiež až 3-krát častejšie muži ako ženy. Silni fajčiari ochorejú až 10-krát častejšie ako nefajčiari. Nepriaznivý účinok fajčenia na obličky a močový mechúr je spôsobený škodlivými látkami v cigaretovom dyme s karcinogénnymi účinkami, napr. naftylamín, ktoré prechádzajú do krvi, koncentrujú sa v obličkách a sú vylučované močom.

Rakovina hrubého čreva a konečníka

Patrí medzi zhubné nádory, ktorých výskyt sa neustále zvyšuje. Za posledných 30 rokov sa na Slovensku počet ochorení zdvojnásobil. Častejšie postihuje mužov vo veku 45 – 60 rokov. Príznaky ochorenia sú často nevýrazné: zmena kvality stolice, zmeny vo vyprázdňovaní, okultné krvácanie.

Rakovina prsníka

Je najčastejším malígnym ochorením u žien. Každoročne sa táto diagnóza stanoví u viac ako 200 000 žien v Európe (1 700 žien na Slovensku), čo tvorí viac ako 28 percent všetkých prípadov rakoviny postihujúcich európske ženy. Je hlavnou príčinou úmrtia žien medzi 35. – 55. rokom života.

Väčšinou ide o ženy v postmenopauzálnom veku, medzi postihnutými ženami je stále viac žien v mladšom veku (za posledných 20 rokov počet ochorení u 25 – 45 ročných žien zvýšil o 30 percent). Rakovina prsníka nepostihuje len ženy. Ročne sa na Slovensku diagnostikuje 10 – 20 prípadov rakoviny prsníka aj u mužov. Okrem genetických faktorov, je rizikovým faktorom prvý pôrod po 30. roku života.

Rakovina tela maternice

Vyskytuje sa najčastejšie vo veku nad 50. rokov. Riziko vzniku je mierne zvýšené u žien, ktoré začali veľmi skoro menštruovať a mali neskorú menopauzu, u žien sterilných a po dlhodobom podávaní estrogénových hormónov. Rizikovým faktorom je aj fajčenie.

Rakovina krčku maternice

Je po karcinóme prsníka druhým najčastejším nádorovým ochorením u žien do 45. roku života. Fajčenie, alkohol, nesprávna životospráva sú rizikovými faktormi, ktoré môžu mať za následok vznik tohto zákerného ochorenia.

Fajčenie je najčastejšou bežne užívanou drogou. Podceňovanie rizika fajčenia sa môže stať osudným. Varovania na krabičkách cigariet sú pravdivé. Skúste im uveriť a nezačnite alebo prestaňte s týmto zlozvykom!

Autor článku: MUDr. Viera Chovanová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: