V Hondurase nový zákon umožňuje privolať políciu aj na fajčiarov v súkromí

Honduras sa rozhodol vážne zakročiť proti fajčiarom - dokonca aj v súkromí. Nový zákon, ktorý nadobudol platnosť v pondelok, umožňuje rodinným príslušníkom privolať políciu na ľudí, ktorí fajčia v súkromí svojho domova. Zákon zakazuje fajčenie vo väčšine uzavretých verejných aj súkromných miest a prikazuje fajčiarom, aby stáli najmenej 1,8 metra od nefajčiarov, ak sa nachádzajú v otvorenom priestore. Zákon výslovne nezakazuje fajčenie v súkromí. Ale výslovne uvádza, že príbuzní alebo návštevníci môžu privolať políciu, aby urobila s fajčiarmi doma poriadok. Niektorí analytici hovoria, že zákon bude takmer nemožné presadzovať v tejto stredoamerickej krajine, ktorá je významným producentom cigár.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: