Na RÚVZ pribudlo Národné referenčné centrum pre pneumokokové nákazy

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici pribudlo Národné referenčné centrum (NRC) pre pneumokokové nákazy. Ide o 20. NRC, ktoré ministerstvo zdravotníctva zriadilo na báze regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR, TASR informovala hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová.

Objasnila, že centrum zriadili vzhľadom na závažnosť problematiky pneumokokových infekcií a absenciu ich komplexnej epidemiologickej bdelosti (surveillance). A to napriek tomu, že sa už druhý rok v SR realizuje povinné očkovanie dojčiat proti týmto závažným nákazám.

Náplňou novozriadeného NRC je zabezpečovanie špecializovanej nadstavbovej a konečnej laboratórnej diagnostiky invazívnych aj neinvazívnych pneumokokových nákaz a overovanie laboratórnych výsledkov. Ďalej sledovanie podielu jednotlivých typov pneumokokov vo výskyte týchto nákaz, stanovenie referenčných metód a štandardov, ale aj uchovávanie vzoriek biologického a iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia z potvrdeného prípadu. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít NRC bude sledovanie a vyhodnocovanie efektivity očkovania proti pneumokokovým nákazám.

Tieto inštitúcie podľa hovorkyne zohrávajú dôležitú úlohu nielen v rámci SR. Veľká časť z nich je napojená na európsku sieť a ich činnosť je koordinovaná Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). "Pre zodpovedné posúdenie účinku očkovania proti pneumokokom na zdravie populácie, hlavne detí, bolo nevyhnutné posilniť epidemiologickú bdelosť nad týmito nákazami. Na absenciu takéhoto samostatného špecializovaného pracoviska na Slovensku poukazovalo aj ECDC," uviedol vedúci referenčného centra pre pneumokoky Cyril Klement, ktorý je aj vedúci odboru mikrobiológie banskobystrického RÚVZ.

Neoddeliteľnou súčasťou zostrenej surveillance je podľa neho skvalitnenie diagnostiky až na úroveň typizácie pneumokokov, a to nielen u invazívnych nákaz, ale aj u ostatných pneumokokových nákaz, hlavne zápalov stredného ucha. Ich typizácia na národnej úrovni sa môže vykonávať výhradne len v špecializovanom mikrobiologickom laboratóriu typu NRC.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: