V UNLP zavádzajú novú metódu na vyšetrenia nádorov

Spoločnosť Liga proti rakovine SR venovala Oddeleniu patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice 10.000 eur na zavedenie novej metódy genetického vyšetrenia, ktorá detekuje konkrétne chromozómy alebo ich časti priamo v nádorovom tkanive. Ide o molekulárno-cytogenetickú vyšetrovaciu metódu FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia), ktorá výrazne skvalitní činnosť oddelenia patológie.

Ide o typ genetického vyšetrenia, ktorý umožňuje detekciu chromozómov, ich častí alebo konkrétnych miest priamo v nádorovom tkanive pomocou sond označených fluorescenčnou látkou. "Metóda dokáže odhaliť napríklad zmnoženie, stratu alebo prestavbu určitých génov a slúži na viaceré účely. V prvom rade sa dá využiť na potvrdenie diagnózy, keďže niektoré nádory majú špecifické zmeny chromozómov. Výsledok tiež pomáha určiť prognózu ochorenia, teda s určitou pravdepodobnosťou predpovedá správanie sa nádoru. Týmto môže pomôcť onkológovi pri výbere najlepšej stratégie liečby. V neposlednom rade pri určitých nádoroch výsledok vyšetrenia predpovedá odpoveď na konkrétny typ liečby. Podmienkou predpísania niektorých špeciálnych liekov onkológom je práve vyšetrenie FISH v nádorovom tkanive," uviedol primár Oddelenia patológie UNLP Marián Švajdler.

Za prostriedky darované Ligou proti rakovine bolo zakúpené prístrojové a softvérové vybavenie potrebné pre realizáciu novej metódy a tiež rôzne sondy, pipety a chemikálie. Prvé vyšetrenia spúšťa oddelenie v týchto dňoch.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: