Neefektivita pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže uškodiť

Neefektívnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má nielen finančný vplyv – bez nej by sa peniaze využívali viac v prospech pacienta, ale aj medicínsky, to znamená, že môže mať nepriaznivý vplyv aj na zdravotný stav pacienta. Aj preto sa revízni lekári zdravotnej poisťovne Dôvera zameriavajú pri kontrolách na jej odhaľovanie. Podľa riaditeľa úseku nákupu zdravotnej starostlivosti Dôvery Miroslava Žilineka sa neefektivita objavuje nielen pri predpisovaní liekov, ale aj v ambulanciách, nemocniciach a laboratóriách. "Vlani sme urobili vyše 1300 externých kontrol, celkovo sme odhalili neefektivitu v hodnote 22 miliónov eur," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii Žilinek. S lekármi, ktorí sú dlhodobo neefektívni, pravidelne každý rok poisťovňa ukončuje zmluvy.

Lekárom v prípade potvrdenej neefektívnosti hrozí zmluvná pokuta, odzmluvnenie či v najhoršom prípade až súd. Takýto prípad, keď bola lekárka odsúdená za podvod, registruje podľa Žilineka poisťovňa zatiaľ jediný. "Využívame najmä inštitúciu zmluvných pokút," skonštatovala manažérka odboru liekovej politiky ZP Dôvera Alžbeta Árvajová s tým, že škoda sa niekedy ťažko vyčísľuje. Jedným z dôvodov, prečo neefektivita vzniká, je podľa Žilineka aj to, že lekári nedodržiavajú legislatívu, zmluvy, záväzné normy a postupy. Neexistujú tiež podľa neho záväzné štandardné liečebné postupy. Žilinek hovorí aj o potrebe aktualizovať katalóg výkonov a to "v zmysle prehodnotenia bodových sadzieb". Chybou je aj nedostatočná komunikácia či malá zainteresovanosť zo strany pacientov. Tí by sa mali podľa poisťovne čo najviac svojho lekára pýtať, žiadať si vysvetlenia a informácie nielen pri predpisovaní liekov, ale aj stanovení liečby.

Neefektívnosť môže totiž pre pacientov predstavovať viaceré hrozby. Pacienti absolvujú duplicitné a teda zbytočné vyšetrenia. Stanovenie liečby, ktorá nie je pre diagnózu pacienta odporúčaná, znamená, že je pre neho neúčinná alebo ho môže aj ohroziť. Vyskytuje sa aj zakázaná, nebezpečná alebo duplicitná kombinácia liekov. Pri kontrolách napríklad poisťovňa zistila, že v roku 2010 bolo 224 tisíc pacientov, ktorým lekári predpísali v jednom mesiaci lieky s tou istou účinnou látkou. Niektorí lekári tiež podľa Dôvery robia vyšetrenia a odporúčajú laboratórne vyšetrenia alebo RTG duplicitne, na inú diagnózu než sú odporúčané, neodôvodnene veľa. Je to tak na úkor pacienta, keďže nemajú na zdravotný stav pacienta efekt, ba naopak, pri niektorých existuje riziko zhoršenia. Ide napríklad o zbytočné ožarovanie či navštevovanie viacerých ambulancií.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: