Budeme si pri myslení nasadzovať elektrickú čiapku?

Budeme si pri myslení nasadzovať elektrickú čiapku?
Zdroj: bigstockphoto.com

Elektrostimulácia predných spánkových lalokov v mozgu dobrovoľníkov strojnásobila voči kontrolnej skupine výskyt nových nápadov potrebných na vyriešenie ťažkého, predtým neznámeho problému.

V časopise Public Library of Science ONE to oznámili Richard Chi a Allan Snyder zo Sydneyskej univerzity v Austrálii. Skupinu dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili na experimentoch, tvorilo 60 ľudí, z toho 29 žien. Všetko praváci. Vedci zdôraznili, že náš sklon prísne uplatňovať stratégie a poznatky, ktoré sa v minulosti prejavili ako úspešné, brzdí zrod tvorivých riešení nových problémov. V normálnej situácii to sprevádza akési poznávacie „niečo za niečo“, kde na jednej strane je nutnosť rýchlo konať pri známom a na druhej potreba otvorenosti voči novým myšlienkam.

Richard Chi a Allan Snyder dospeli k záveru, že toto „niečo za niečo“ možno výhodne ovplyvňovať pôsobením na mozog tzv. transkraniálnou stimuláciou jednosmerným elektrickým prúdom (transcranial direct current stimulation, tDCS). Ide o bezpečnú neinvazívnu metódu pôsobenia elektrickým prúdom cez sieť kontaktov na vonkajšej strane lebky, ktorá slúži na dočasné zvýšenie alebo naopak zníženie miery vzruchov v špecifických populáciách neurónov. V predmetnom kontexte ju Richard Chi a Allan Snyder využili na ovládanie súperenia medzi ľavou a pravou hemisférou mozgu – tak, že potláčali alebo aktivovali isté siete neurónov.

Skutočnosť, že tým dosiahli spomenuté trojnásobné zvýšenie tvorivosti časti dobrovoľníkov, podporuje skôr získané dôkazy v prospech dvoch záverov. Po prvé, že predná časť pravého spánkového laloku mozgovej kôry súvisí s nápadmi či s novým významom známeho. Po druhé, že potlačenie činnosti prednej časti ľavého spánkového laloku môže vyvolať štýl poznávacej činnosti, ktorý je menej direktívny a menej ho ovplyvňujú predsudky. Presný mechanizmus, ktorý pri tom vedie k novým nápadom, ešte bude treba lepšie osvetliť kombináciou mozgovej stimulácie a sprievodného zobrazovania činnosti mozgu. Richard Chi a Allan Snyder sa však domnievajú, že neinvazívnu stimuláciu mozgu čoskoro budeme občas využívať pri riešení problémov, ktoré odolávajú tradičným poznávacím postupom.

Zdroj: Public Library of Science ONE z 2.2.2011; Komuniké Public Library of Science z 2.2.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: