Pacient by mal svojho lekára informovať o všetkých liekoch, ktoré užíva

Na odstránení neefektívnosti zdravotnej starostlivosti, bez ktorej by sa podľa zdravotnej poisťovni Dôvera peniaze využívali viac v prospech pacientov, sa môžu podieľať aj samotní pacienti. Dôvera upozorňuje, že menej liekov, výkonov či liečby neznamená automaticky horšiu starostlivosť. Naopak, príliš veľa vyšetrení môže pacientov dokonca ohroziť.

"Podstatné je, aby pacient, ktorý navštevuje viacerých lekárov, mal vždy napísané, ktoré lieky užíva," vysvetlila manažérka odboru liekovej politiky ZP Dôvera Alžbeta Árvajová. Takýto pacient by mal pravidelne svojho lekára informovať, aké lieky užíva. Týka sa to aj voľnopredajných liekov, ktoré si môže zakúpiť bez lekárskeho predpisu. Ich vzájomné pôsobenie s niektorými inými liekmi môže byť totiž pre pacienta škodlivé. Pacienti by sa mali čo najviac pýtať svojho lekára, žiadať si informácie a vysvetlenia pri predpisovaní liekov alebo stanovení liečby. Aj potravinové interakcie totiž zohrávajú svoju rolu. Napríklad s niektorými typmi antibiotík by sa podľa Árvajovej nemal konzumovať grepový džús, pretože znižuje ich účinok. Liek, ktorý ovplyvňuje hustotu a zrážanlivosť krvi sa zase nemôže užívať s cesnakom, brusnicami či kelom.

Dôvera pri týchto odporúčaniach vychádza z vlastných skúseností, nakoľko pri kontrolách zistila, že pacienti mnohokrát užívajú lieky neefektívne. V roku 2010 napríklad 224.000 pacientov dostalo liek s rovnakou účinnou látkou. "Tie lieky sa môžu inak volať, pacient nemusí vedieť, že ide o tú istú látku a môže sa predávkovať, ak užije dvojnásobnú dávku toho, čo má užívať len raz," vysvetlila Árvajová. Preto odporúča, aby boli pacienti pozorní. Na každej škatuľke lieku je totiž napísaná účinná látka a tiež jej sila, v akej je v lieku. Takýmto spôsobom si vie pacient jednoducho skontrolovať, či neužíva dva rôzne druhy lieku s tou istou účinnou látkou. Čím viac liekov pritom pacient užíva, tým väčšia je možnosť, že lieky budú medzi sebou pôsobiť. Poisťovňa upozorňuje, že viac ako 10 liekov u jedného pacienta znamená viac problémov ako benefitu. "Ak pacient mieša priveľmi veľa liekov, jeden liek pôsobí na druhý. Čím viac ich má, tým viac tých ovplyvnení prichádza do úvahy a jeden liek môže navzájom ovplyvniť tie ostatné, buď zvýšiť alebo znížiť účinok, alebo môže vyvolať nejaké nežiaduce účinky. Takže čím viac liekov, tým je to horšie," podotkla Árvajová.

Ďalším spôsobom ako sa podieľať na odstraňovaní neefektívnosti zo strany pacienta je kontrola účtu poistenca v príslušnej poisťovni. Ten obsahuje zoznam výkonov, liekov a zdravotníckych pomôcok uhradených zdravotníckemu zariadeniu. Informuje tiež o zaradení poistenca do dispenzárnej starostlivosti, prípadne do čakacej listiny u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Výpis teda môže poistenec použiť na kontrolu poskytnutej zdravotnej starostlivosti a prípadné nezrovnalosti nahlásiť zdravotnej poisťovni. Neefektivita sa objavuje aj pri duplicitných vyšetreniach, ktoré sú tak pre pacienta zbytočné. "Máme pacientov, ktorí obehnú aj tri interné ambulancie len preto, aby sa ubezpečili, že skutočne v tej prvej ambulancii lekár im podal správnu liečbu," podotkla Árvajová. Niektorí lekári tiež podľa Dôvery robia vyšetrenia a odporúčajú laboratórne vyšetrenia alebo RTG duplicitne, na inú diagnózu než sú odporúčané, neodôvodnene veľa. Je to tak na úkor pacienta, keďže nemajú na zdravotný stav pacienta efekt, ba naopak, pri niektorých existuje riziko zhoršenia. Ide napríklad o zbytočné ožarovanie či navštevovanie viacerých ambulancií.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: