Vedci vykonali najdôkladnejšiu chemickú inventúru ľudskej krvi

Vedci vykonali najdôkladnejšiu chemickú inventúru ľudskej krvi
Zdroj: bigstockphoto.com

Trojročná vyčerpávajúca analýza ľudskej krvi, ktorú robili vedci zo šiestich inštitúcií, ukázala, že obsahuje vyše 4000 chemických zlúčenín.

V časopise Public Library of Science ONE to oznámil 24-členný kanadsko-americký tím, ktorý viedol David Wishart z Albertskej univerzity v kanadskom Edmontone. Prvým autorom článku bol jeho kolega Nikolaos Psychogios. "V súčasnosti si lekár, ktorý dá urobiť analýzy pacientovej krvi, všíma 10 až 20 chemických látok. My sme identifikovali 4229 krvných chemikálií, na ktoré sa prípadne môžu sústrediť lekári pri diagnostike a liečbe zdravotných problémov," povedal David Wishart.

Tieto krvné chemikálie sa označujú ako metabolity a ich prítomnosť alebo neprítomnosť, respektíve zmenené množstvo, prezrádzajú, aký je stav pacienta, napríklad pri diabete či zlyhávaní obličiek. Podľa Davida Wisharta výsledky novej analýzy umožnia dignostikovať stovky ďalších chorôb prejavujúcich sa nerovnováhou krvnej chémie. "Ide o najúplnejšiu chemickú charakterizáciu ľudskej krvi, aká kedy bola urobená. Vďaka nej poznáme normálne hodnoty všetkých odhaliteľných chemikálií v krvi. Lekári môžu tieto merania použiť ako referenčný bod pri monitorovaní súčasného i budúceho zdravotného stavu pacientov," zdôraznil David Wishart.

Krvné chemikálie označil za "kanárikov v uhoľnej bani", ktoré zachytávajú prvé znaky prichádzajúceho medicínskeho problému. "Krvná chémia je totiž prvá vec, ktorá sa mení, keď sa človeku vyvíja nebezpečný stav, ako vysoký cholesterol," vysvetlil. Databáza krvných chemikálií, ktorú jeho tím zostavil, je voľne prístupná na internete. "Lekári tak pomocou novej databázy môžu spojiť špecifickú anomáliu tej či onej z mnohých stoviek krvných chemikálií so špecifickým zdravotným problémom pacienta," doplnil. Wishart sa však domnieva, že výsledky jeho tímu budú prijímané pomaly. Predpokladá využitie niekoľkých stoviek krvných chemikálií ako markérov chorôb, hoci ich s kolegami doložil vyše 4000. No aj tak to bude veľký pokrok. "Ľudia skúmali svoju krv vyše 100 rokov. Skombinovaním výskumu z minulosti s našimi novými poznatkami sme posunuli vedu o chémii krvi od nazerania na svet cez kľúčovú dierku k pohľadu cez veľký oblok," uzavrel Wishart.

Zdroje: Public Library of Science ONE zo 16.2.2011; Komuniké University of Alberta z 24.2.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: