Poliklinika v Poltári funguje naďalej, zamestnanci majú zmluvy do konca marca

Poliklinika v Poltári bude zrejme tento mesiac fungovať ďalej. Prepustený zdravotnícky personál uzavrel dnes s majiteľom, firmou SPC Bankruptcy, s.r.o., dohodu o skončení pracovného pomeru ku koncu marca.

Spoločnosť požiadala Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) o dočasné pozastavenie prevádzky zdravotnej starostlivosti z dôvodu nesplnenia požiadaviek z hľadiska ochrany zdravia, ten musel zo zákona žiadosti vyhovieť. Napriek tomu lekári v poliklinike ordinujú naďalej. "Som rád, že pracujem ďalší mesiac. Bolo nám naznačené, že majiteľ rokuje o predaji polikliniky s potenciálnymi záujemcami a tí by následne uzavreli s nami nové zmluvy. Ja stále dúfam, že sa táto situácia vyrieši," uviedol TASR fyzioterapeut Karol Pajda.

Podľa informácií primátora Poltára Pavla Gavalca má SPC Bankruptcy s poisťovňami uzatvorenú zmluvu len do konca marca. "Odporučil som lekárom, aby si zobrali limity na seba. Ak príde k zatvoreniu polikliniky, máme pre nich náhradné priestory v sklárňach," vysvetlil primátor. Ešte v decembri 2010 dostalo 21 ľudí zo zdravotníckeho a obslužného personálu polikliník v Poltári a Fiľakove od svojho zamestnávateľa - SPC Bankruptcy - výpovede s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Lekári výpovede nedostali, pretože spoločnosť by prišla o licenciu.

Polikliniky predal BBSK firme SPC Bankruptcy v roku 2007. V kúpno-predajnej zmluve sa uvádzalo, že nový vlastník musí zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v tomto regióne, avšak za porušenie zmluvných podmienok mu žiadne sankcie nehrozia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: