korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

SLK podporuje protestnú akciu SLÚŠ a vyzýva lekárov, aby sa pripojili

Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva lekárov, aby sa pripojili k protestnej akcii pripravovanej Slovenskou lekárskou úniou špecialistov (SLÚŠ) na 9. marca, ktorej cieľom je upozorniť občiansku verejnosť na chronicky neriešené a neustále sa zhoršujúce problémy v slovenskom zdravotníctve. SLK akciu podporuje aj preto, že hrozba nepokojov v slovenskom zdravotníctve a odchodov lekárov narastá. Informoval o tom dnes poradca Prezídia SLK Vladimír Balogh.

SLK upozorňuje, že dlhodobou príčinou neustále sa zhoršujúceho stavu slovenského zdravotníctva, postavenia lekárskeho stavu a podmienok, v akých lekári vykonávajú starostlivosť o občanov SR, sú problémy, na ktoré SLK už dlho a opakovane upozorňuje. K hlavným patrí podľa SLK problém zisku zdravotných poisťovní v konfrontácii so zhoršujúcou sa dostupnosťou zdravotnej starostlivosti a neuhrádzanými výkonmi poskytovateľov či nízke ceny výkonov oproti ich nákladovým cenám. "Ďalej vlečúca sa neochota štátu priznať priemerné nákladové ceny výkonov, dlhodobo nízka a aktuálne sa ešte znižujúca platba štátu za svojich poistencov, neustále rozširovanie siete zdravotníckych zariadení napriek katastrofálnemu nedostatku zdrojov a na druhej strane snahy zdravotných poisťovní o živelnú úpravu siete bez pravidiel," doplnil Balogh.

Problémom je podľa SLK aj pokračujúca koncentrácia služieb v systéme do rúk niekoľkých silných finančných skupín, nerovnoprávne postavenie poskytovateľov voči zdravotným poisťovniam pri tvorbe zmluvných podmienok, stanovovaní limitov a svojvoľnej interpretácii obsahu a frekvencie výkonov. "Ako neodôvodnenú a nedostatočne pripravenú hodnotí SLK zmenu preskripcie na generickú. Nespravodlivý je prenos zodpovednosti za chyby a nedofinancovanie v zdravotníctve na lekárov, ako aj neodôvodnené mediálne útoky proti nim. Absentuje dlhodobá vízia a stratégia rozvoja slovenského zdravotníctva ako konsenzus relevantných subjektov. Konsenzus chýba tiež pri dôležitých rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú celé zdravotníctvo," uzavrel Balogh.

Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) vyzvala 25. februára všetkých lekárov na Slovensku, aby dňa 9. marca od 13.00 h do 14.00 h prerušili poskytovanie zdravotnej starostlivosti a aby sa venovali administratívnej činnosti, alebo si vybrali náhradné voľno. Tým by vyjadrili podľa prezidenta SLÚŠ Andreja Janca podporu Dňu protestu slovenských lekárov proti situácii, ktorá vládne v zdravotníctve. "Lekárske povolanie v SR je ohrozené do takej miery, že jedinou možnosťou veľmi často ostáva len odchod za prácou do zahraničia," uviedol dnes Janco pred novinármi. Dodal, že lekári dúfajú, že poslanci parlamentu zohľadnia návrhy SLÚŠ ešte predtým, ako dôjde k masovému odchodu lekárov tak, ako je to v Čechách. Lekári žiadajú okrem iného zvýšenie reálnych platov všetkých lekárov a platieb za výkony súkromným ambulanciám minimálne na úroveň platov a platieb lekárov v Čechách. Žiadajú tiež zmenu systému financovania zdravotníckych zariadení, zrovnoprávnenie podmienok financovania zdravotníckych sektorov či rekonštrukciu siete zdravotníckych zariadení.

Potrebná je podľa nich aj okamžitá zmena v systéme ďalšieho vzdelávania lekárov, zastavenie roky trvajúcej mediálnej vojny voči lekárom a prijatie účinných opatrení voči neodôvodneným sťažnostiam na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "MZ SR rešpektuje právo SLÚŠ vyjadriť názor na situáciu v slovenskom zdravotníctve. Zároveň verí, že lekári budú rešpektovať Hippokratovu prísahu a budú mať zodpovedný prístup k pacientom a výzvu na prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti neprijmú," uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: