Dôvera ponúka svojim poistencom možnosť podať ročné zúčtovanie elektronicky

Zdravotná poisťovňa Dôvera ponúka svojim klientom možnosť podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010 elektronicky. Podľa PR špecialistky poisťovne Moniky Lacikovej je takto podané zúčtovanie jednoduchšie, pohodlnejšie a aj výhodnejšie. "Tohtoročnou novinkou pre platiteľov v Dôvere je prednostné vrátenie preplatku do troch týždňov od podania ročného zúčtovania. Platí to však len pre tých, ktorí tak urobia elektronicky," informovala Laciková.

Podmienkou je, že ho podajú riadne a v zákonnej lehote do 31. marca. Takýto platiteľ dostane preplatok do troch týždňov od podania, ostatní do zákonného termínu teda do 30. júna. Klienti môžu elektronické zúčtovanie podať na internetovej stránke www.rz.dovera.sk. "Zadáte svoje identifikačné údaje - meno, priezvisko, rodné číslo a identifikačné číslo z preukazu poistenca. Systém vás overí a sprístupní vám elektronické ročné zúčtovanie," vysvetľuje systém podávania zúčtovania Laciková. Na základe dát tak poisťovňa vyberie klientovi vhodné tlačivo a vyplní doň údaje, ktoré má v systéme. "Vy ich v prípade potreby doplníte. Hlavne samostatne zárobkovo činné osoby doplnia údaje z daňového priznania - základ dane a výdavky na zdravotné poistenie," podotkla Laciková. Vyplnené tlačivo a vypočítaný výsledok si klient skontroluje, vytlačí, podpíše a pošle do 5 dní do zdravotnej poisťovne. Posielanie je podľa Lacikovej nevyhnutné, keďže sa nepoužíva zaručený elektronický podpis.

Zdravotná poisťovňa Dôvera očakáva tento rok okolo 150.000 ročných zúčtovaní. Vlani ich prijala 142.000.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: