Vzdelaním ku zdraviu a dlhšiemu životu

Vzdelaním ku zdraviu a dlhšiemu životu
Zdroj: bigstockphoto.com

Známy fakt, že vzdelanejší ľudia v rozvinutých krajinách menej trpia na kardiovaskulárne choroby, doplnil nový výskum, podľa ktorého to platí aj pre alkoholizmus, fajčenie a obezitu. Vzdelanejší ľudia tiež mávajú nižší tlak. V časopise BMC Public Health to oznámil Eric Loucks z Brownovej univerzity v Providence v americkom štáte Rhode Island s tromi kolegami.

Vedci analyzovali údaje z databázy The Framingham Offspring Study, ktoré sa týkali sledovania zdravia 3890 ľudí počas 30 rokov (1971-2001). Stredný vek ľudí vo vzorke bol 36,7 roka, pričom 52 percent vzorky tvorili ženy. Ukázalo sa, že vzdelanejší muži – tí, ktorí viac ako 17 rokov navštevovali školy rôznych stupňov – menej pili alkohol, menej fajčili a mali nižšiu hodnotu indexu telesnej hmotnosti než ich náprotivky s kratšou dobou vzdelávania. Vzdelanejšie ženy tiež menej fajčili a mali nižšiu hodnotu indexu telesnej hmotnosti ako ženy s kratšou dobou vzdelávania. No alkohol pili viac ako ony, stále to však bola iba približne polovica množstva alkoholu, aké pili vzdelanejší muži. Absolvovanie každého ďalšieho vzdelávacieho stupňa znížilo výskyt vysokého tlaku krvi mužom i ženám. "Úroveň vzdelania je aj po oprave na socioekonomické premenné nepriamo úmerná miere výskytu vysokého krvného tlaku, pričom tento kladný vplyv vzdelania je pri ženách ešte silnejší než pri mužoch," povedal Eric Loucks.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: