VšZP a Union vlani hospodárili so stratou, kladný výsledok zaznamenala Dôvera

Zo všetkých troch zdravotných poisťovní (ZP), ktoré na slovenskom trhu v súčasnosti pôsobia, hospodárila v minulom roku s kladným výsledkom vo výške viac ako 9,17 milióna eur len poisťovňa Dôvera. Všeobecná zdravotná poisťovňa hospodárila ku koncu minulého roka so stratou 69,66 milióna eur a zdravotná poisťovňa Union so stratou 2,26 milióna eur. "Ku koncu minulého roka zdravotné poisťovne vykázali predbežný výsledok hospodárenia, ktorý spolu za všetky ZP predstavuje záporný výsledok hospodárenia vo výške 62,76 milióna eur," informoval na dnešnej tlačovej konferencii predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Ján Gajdoš. Ku koncu minulého roka dosiahli ZP spolu príjmy celkom vo výške 3,593 miliardy eur, oproti roku 2009 tak ide o nárast o 4,82 percenta. Príjmy v prepočte na jedného poistenca predstavovali objem 683,81 eura, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 5,14 percenta. Najvyšší objem príjmov celkom v roku 2010 v prepočte na jedného poistenca vykázala podľa Gajdoša VšZP, potom Dôvera a nakoniec ZP Union. Výdavky za všetky ZP predstavovali k 31.12.2010 objem 3,654 miliardy eur. Výdavky na zdravotnú starostlivosť v roku 2010 boli vo výške 3,384 miliardy, čo je oproti roku 2009 viac o 2,83 percenta. Výdavky na zdravotnú starostlivosť v prepočte na jedného poistenca vzrástli vo VšZP o 4,45 percenta, v ZP Union o 5,6 percenta. V Dôvere tieto výdavky poklesli o 0,81 percenta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: