korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

VšZP pomáha svojim klientom s vyplnením ročného zúčtovania

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) aj v tomto roku pomáha svojim klientom s vyplnením ročného zúčtovania zdravotného poistenia prostredníctvom bezplatnej služby "Vyplníme ročné zúčtovanie za vás". Tlačivo ročného zúčtovania pomôžu poistencom vyplniť pracovníci poisťovne v každej pobočke a expozitúre alebo prostredníctvom Call centra. "Pre výpočet ročného zúčtovania (RZ) je nevyhnutné, aby poistenec predložil zdravotnej poisťovni potrebné údaje (napr. úhrn príjmov zamestnanca, základ dane z príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období a pod.)," informovala hovorkyňa poisťovne Petra Balážová.

Predpokladom pre bezchybné vyplnenie tlačiva sú správne údaje v registri poistencov VšZP, ktoré nahlasuje poistenec v priebehu roka. Potrebné údaje môže poistenec nahlásiť pracovníkovi VšZP ústne. Po vytlačení tlačiva ročného zúčtovania si poistenec údaje na tlačive skontroluje, ich správnosť potvrdí svojím podpisom a tlačivo vráti zdravotnej poisťovni. Tým si splní povinnosť podať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie. Poistenec však môže podať zúčtovanie aj prostredníctvom Call centra, pričom je potrebné, aby vyplnil elektronický formulár uvedený na stránke www.vszp.sk podľa druhu tlačiva najneskôr do 24. marca 2011. "Pracovník Call centra vyplnené tlačivo RZ podľa požiadavky poistenca vytlačí a pošle poštou na adresu trvalého pobytu poistenca uvedenú v informačnom systéme VšZP alebo e-mailom, ktorý poistenec uvedie vo formulári. Až po doručení podpísaného tlačiva na pobočku VšZP si poistenec splní povinnosť podať RZ," vysvetľuje Balážová.

Poistenci môžu túto službu využívať už v týchto dňoch, čím sa vyhnú zbytočnému čakaniu pri odovzdávaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia v posledných dňoch mesiaca jún. Pre poistencov, ktorí sa nevedia rozhodnúť, ktorý typ tlačiva RZ za rok 2010 by mali vyplniť, VšZP pripravila na svojej internetovej stránke užitočnú pomôcku. Stačí vyplniť odpovede na uvedené otázky a v závere sa zobrazí výsledok a zároveň aj elektronické formuláre, ktoré je potrebné vyplniť v prípade, ak klient využije možnosť vyplnenia tlačiva ročného zúčtovania prostredníctvom Call centra.

Posledným termínom na podanie ročného zúčtovania je 31. marec 2011. Tlačivá ročného zúčtovania môžu poistenci zasielať zdravotnej poisťovni aj poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: