korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Glaukóm trápil aj Galilea Galileiho či Elvisa Presleyho

Glaukóm, ľudovo nazývaný aj zelený zákal, ktorým podľa odhadov trpí približne 70 miliónov ľudí, postihoval aj našich predkov. Medzi známe osobnosti, ktoré postihlo toto ochorenie, patria napríklad astronóm, fyzik, matematik a filozof Galileo Galilei, básnik a filozof John Milton, maliar Vincent van Gogh, kráľ rokenrolu Elvis Presley či skladateľ Georg Friedrich Händel.

Slovo glaukóm pochádza už z čias Hippokrata. S najväčšou pravdepodobnosťou sú prekladom tohto názvu slová "zelená farba morskej vody". Aj napriek tomu, že v antickom Grécku boli položené základy medicíny, poznatky Grékov mali veľké medzery, a to hlavne v oblasti anatómie. Napríklad "hippokratovci" netušili, že súčasťou oka je aj šošovka.

Tá bola objavená až v Alexandrii. Vychádzajúc zo svojich poznatkov, starovekí lekári nerozlišovali medzi jednotlivými typmi zákalov a inými poruchami oka. Diagnostikovali ich až v posledných, najťažších štádiách, ktoré boli vo väčšine prípadov neliečiteľné. S prvou jednoznačnou diagnózou úplného glaukómu prišiel lekár Rikchard Banister v roku 1622. Jeho objavom však nebola venovaná veľká pozornosť. Definoval štyri testy, ktorými sa dalo určiť, či je zákal liečiteľný, alebo nie. Takzvanú Banisterovu štvoricu tvorili tieto príznaky: dlhá reakčná doba oka, zlé vnímanie svetla, zvýšená tvrdosť oka a roztiahnutá zornica. Stvrdnutie oka sa v odbornej literatúre objavuje znovu až o 120 rokov neskôr, ale chýba jej úplnosť Banisterových poznatkov.

V 18. storočí pri určovaní príčin šedého zákalu a glaukómu prichádzalo k rôznym sporom. Tieto spory boli často iba o slovách a "akademických definíciách", no viedli k mnohým objavom a prispeli tak k pokroku, nielen na pôde liečby glaukómových ochorení. Hlavná črta glaukómu – zvýšenie vnútroočného tlaku – bola objavená až okolo roku 1840. Až v tejto dobe bádatelia jednoznačne určili, že problémom nie je zmena farby zornice - skutočný problém je vo vnútri oka a zmena farby zornice je iba vedľajším výsledkom. Bádatelia zistili, že pomenovanie glaukóm (z antickej gréčtiny: zelená farba morskej vody) už nepopisuje príčinu ochorenia, ale iba jeden z jeho následkov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: