Lekárnici z Unipharmy sa vzdelávajú za podpory eurofondov

Všetkých 280 zamestnancov Unipharmy - 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti Prievidza sa vzdeláva s podporou eurofondov v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií.

Uvedený projekt začala spoločnosť realizovať v júli minulé roka. Získala naň 436.227 eur z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu (OP) Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Približne 40 % nákladov na projekt pochádza z vlastných zdrojov spoločnosti, informoval vedúci odboru marketingu Unipharmy Rudolf Leták.

Cieľom vzdelávania podľa neho je, aby každý pracovník mohol získať vedomosti a zručnosti pre efektívny selfmarketing, teda v oblasti sebapoznania, sebariadenia, stanovovania si cieľov a účinného prezentovania výsledkov vlastnej práce. Školenie, ktoré zabezpečuje certifikovaná spoločnosť, má takisto napomôcť pracovníkom osvojiť si aj vedomosti a praktické zručnosti z využívania jednotlivých metód tímovej práce a zásad budovania a vedenia tímu. Okrem toho sú to tiež psychologické základy o druhoch a príčinách konfliktov, varovných signáloch a stupňoch eskalácie konfliktov, ale tiež zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie a informácie, ako sa môže pracovník v systéme odberateľ a dodávateľ vyhnúť pri pracovných vzťahoch s ľuďmi chybám a predchádzať tak nedorozumeniam. "To sú základy pre každé pracovníka, ktorý pracuje v obchode a službách alebo je súčasťou nejakého kolektívu," vysvetlil Leták.

Projekt v týchto dňoch vrcholí poslednými prednáškami. V budúcom mesiaci už účastníci absolvujú skúšky. Po ich úspešnom zložení získajú certifikát osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií, ktorý bude platný v celej eurozóne. Zisk z toho teda majú predovšetkým zamestnanci zvýšením si svojich osobných kvalít potrebných pri výkone zamestnania. Spoločnosť v tomto prípade očakáva synergický efekt, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť vo zvýšení konkurencieschopnosti na trhu. Unipharma patrí v súčasnosti medzi najväčších distribútorov liekov na Slovensku, konštatoval Leták.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: