korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Projekt Go fit zisťoval životný štýl dnešných detí

Nedostatok ovocia a zeleniny v strave detí, malá fyzická zdatnosť, ale aj nadváha. Takéto výsledky priniesla skríningová fáza projektu Go Fit, ktorú na štyroch základných školách realizuje Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Jej cieľom bolo vyhľadať a identifikovať skryté riziká civilizačných ochorení. V rámci nej sa deti zúčastnili na meraniach zdravotných parametrov a dotazníkovom prieskume, do ktorého sa zapojili aj ich rodičia. Dotazník bol zostavený i pre pedagógov.

"Výsledky prieskumov, najmä nárast obezity v detskom veku, ukazujú, že tejto problematike sa veľa nevenujeme. Zdravý životný štýl nerealizujeme a vidíme, ako deti uprednostňujú trávenie voľného času pri počítači namiesto športu a pohybu," skonštatovala v tejto súvislosti manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová. Vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu je tak podľa jej slov mimoriadne dôležité. "Mimoriadne nás teší aktívny prístup škôl, vďaka ktorému sa podarilo do doterajších fáz projektu zapojiť taký veľký počet detí, rodičov a učiteľov," dodala.

Prieskum ukázal, že optimálny výživový režim je častejší u mladších chlapcov a dievčat. Tieto deti sú totiž výraznejšie usmerňované v stravovaní rodičmi. So stúpajúcim vekom tiež klesá obľúbenosť stravovania v školskej jedálni. "Je to na škodu, že takéto stravovanie nepreferujú. Považujem ho za hodnotné, strava je tam vyvážená," skonštatovala Alžbeta Béderová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. Ovocie síce konzumuje denne vysoké percento detí, no jeho denná dávka je podľa jej slov nedostatočná. S vekom stúpa konzumácia nezdravých potravín, ako je "fast food", zemiakové lupienky, sladkosti a sladené nápoje, naopak, klesá konzumácia rýb.

Fyzická zdatnosť detí je podľa prieskumu nedostatočná. "Nedostatok pohybových aktivít je často výsledkom nie úplne pozitívneho rodičovského vzoru, v rámci ktorého výrazne absentuje príklad aktívneho pohybového režimu," skonštatoval Pavel Malovič, primár Kliniky telovýchovného lekárstva z Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Celkom 13 percent oslovených detí trpí nadváhou a päť percent obezitou. Mnohé z týchto výsledkov poukázali na fakt, že mladú generáciu charakterizujú nielen nevhodné stravovacie návyky, ale aj nedostatok pohybu, ktoré spolu tvoria predpoklad na výskyt civilizačných ochorení v staršom veku.

Pilotný projekt Go Fit sa realizuje v štyroch základných školách, dvoch v Bratislave a dvoch v Hlohovci. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle a motivovať k zdravému stravovaniu a pravidelnej pohybovej aktivite prostredníctvom aktívneho zapojenia nielen detí, ale aj ich rodičov a pedagógov. V rámci projektu prebieha počas celého školského roka 2010/2011 pravidelná dodávka jabĺk pre žiakov a pedagógov týchto škôl. Koncom marca zároveň projekt vstúpi do druhej – motivačnej fázy, ktorá potrvá do júna. Jej súčasťou budú športové aktivity pre deti a ich rodičov, ktoré vyvrcholia pri príležitosti Svetového dňa pohybu.

Go Fit pozitívne hodnotí aj riaditeľka jednej zo zúčastnených škôl v Bratislave Alena Petáková. "Tento projekt spĺňa dva rozmery. Výchovno-vzdelávací a starostlivosť o zamestnancov," podotkla. Na pravidelnú dodávku jabĺk do škôl si podľa jej slov zvykli už aj samotné deti, ktoré ich pravidelne očakávajú. Petáková verí, že tak ako prvá časť projektu bude úspešná aj druhá a do športových aktivít sa zapojí čo najviac rodičov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: