WHO vyzýva vlády, aby sa viac snažili zlepšovať zdravie žien

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala vlády v Ázii a Tichomorí, aby zvýšili úsilie v zlepšovaní blahobytu a zdravotníckych služieb pre ženy v regióne.

Organizácia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien uviedla, že v presadzovaní práv žien nastal určitý pokrok, ale "oveľa viac treba urobiť v zlepšovaní ich celkového postavenia, obzvlášť v rozvojových krajinách". "Treba obnoviť politické záväzky v týchto otázkach a vlády ich musia ráznejšie presadzovať," povedal Juhokórejčan Šin Jong-su, regionálny riaditeľ WHO pre západné Tichomorie, ktoré zahŕňa 37 krajín.

"Spoločnosti a zdravotnícke systémy nerobia dosť na ochranu zdravia a blahobytu žien," dodal Juhokórejčan. Zdravie žien podľa jeho slov neurčujú iba ich biologické danosti, ale aj široké sociálne faktory, ktoré môžu obmedziť ich možnosti chrániť si zdravie a dostať sa k včasnej i dostatočnej zdravotníckej starostlivosti. Diskriminácia je sociálnym faktorom, ktorý veľmi znevýhodňuje dievčatá, dokonca ešte pred narodením - vďaka praktikám ako napríklad umelé prerušenie tehotenstva na základe pohlavia. "Niektoré domácnosti dávajú prednosť chlapcom pred dievčatami, keď investujú do výživy, vzdelávania a zdravia detí - predovšetkým v prípade, ak majú veľmi málo prostriedkov," vysvetlil Dr. Šin.

K najzávažnejším záležitostiam, ktoré treba riešiť, patrí podľa WHO neprijateľne vysoká úmrtnosť matiek, podvýživa dievčat, násilie na základe pohlavia, neželané tehotenstvo mladistvých a vyššie riziko HIV/AIDS. "Ženy stoja pred mnohými prekážkami, ktoré im bránia v prístupe k zdravotníckym službám, vrátane príliš vysokých platieb, nedostatku dôvery a predpojatým či bezcitným postojom poskytovateľov zdravotníckej služby," uviedla WHO. Šin vyzval na vytvorenie nových stratégií a prístupov v zlepšovaní zdravia žien v regióne. "Základom je, aby konali rôzne sektory, ako je zdravotnícky, vzdelávací a sociálny. Treba totiž riešiť početné sociálne rozhodujúce činitele, ktoré určujú zdravie žien," uviedol regionálny riaditeľ WHO, citovaný tlačovou agentúrou DPA.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: