Generačným "kádrovaním" buniek proti rakovine

Nová metóda určovania veku kľúčových imunitných buniek pred ich spätnou transplantáciou rakovinovým pacientom zvýši úspešnosť tejto liečby. V časopise Molecular & Cellular Proteomics to oznámil trojčlenný tím bádateliek, ktorý tvorili Melissa Kempová, doktorandka Catherine Rivetová a študentka Abby Hillová z technickej univerzity Georgia Institute of Technology v americkej Atlante.

Príslušná liečebná metóda spočíva v odbere imunitných T-lymfocytov od človeka chorého na rakovinu, v podstatnom zvýšení ich množstva naklonovaním a spätnej transplantácii. Klinické pokusy preukázali, že je sľubná pri metastázujúcom melanóme, nehodgkinovskom lymfóme, chronickej lymfocytovej leukémii a neuroblastóme. Má to však háčik. Účinnosť liečby obmedzuje konečná životnosť T-buniek, ktoré po určitom počte delení prestávajú reagovať na infekciu. Ak sa takto spätne transplantujú bunky, ktoré prekročili kritický počet delení, liečba neuspeje alebo uspeje menej, než by mohla.

Členky tímu Melissy Kempovej vyvinuli mikrofluidné zariadenie, ktorého výstupné údaje tvoria základ štatistického modelu. Ten v klinickej praxi umožní presnejšie ako doteraz vyhodnotiť imunitnú reaktívnosť a teda "vek" a kvalitu T-buniek. Lekári tak budú môcť pacientovi spätne transplantovať iba mladé a funkčné T-lymfocyty, čo výrazne zvýši šancu na úspešnú liečbu. Mikrofluidné zariadenie pritom dáva spoľahlivé výsledky s oveľa menším počtom analyzovaných buniek než doterajšie metódy. Bádateľky pracovali s CD8+ T-bunkami od zdravých darcov. Celkove vyhodnocovali 25 statických biomarkérov a 48 dynamických signálov biochemických procesov. Z toho odvodili kombináciu, ktorá najlepšie indikuje kvalitu funkcie a teda vek T-bunky.

Komuniké Georgia Institute of Technology z 2. marca 2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: