Nové trendy v liečbe osteoartrózy

Nové trendy v liečbe osteoartrózy
Zdroj: bigstockphoto.com

Osteoartróza je degeneratívne ochorenie kĺbových plôch. Postihuje prevažne váhonosné kĺby – bedrá, kolená, členky. Jej výskyt v populácii rastie vekom, s maximom v 6. a 7. decéniu. Častejšie postihuje ženy.

Trhliny v chrupavke

Osteoartróza má štyri štádiá, pre ktoré sú typické klinické príznaky i RTG nález.

Kĺbová chrupavka za normálnych okolností vďaka svojej pevnosti a elasticite umožňuje hladký pohyb kĺbu s minimálnym trením.

V úvodných štádiách osteoartrózy dochádza k vzniku trhlín na povrchu chrupavky, ktorá stráca svoj hladký povrch. Postupne sa chrupavka stenčuje a láme, čím prestáva plniť svoju nárazníkovú funkciu a chrániť kosti stretávajúce sa v kĺbe. V subchondriu, čiže vrstve tesne pod chrupavkou, sa nachádzajú nervové zakončenia, preto pri opotrebovaní chrupavky nastupuje bolesť. Výstelka kĺbu sa snaží vo zvýšenej miere „mazať kĺb“, aby sa znížilo trenie, čo vedie k tvorbe výpotkov. Kosť sa zasa snaží obnoviť opotrebované plochy novotvorbou výrastkov (osteofytov), čím zväčšuje kĺbovú plochu a znižuje záťaž postihnutých miest. V konečnom štádiu dôjde k vzájomnému prerasteniu kostí kĺbu – ankylóze, čiže k znehybneniu kĺbu.

Osteoartrózu rozlišujeme na tieto typy

  • primárnu: vznikajúcu fyziologickým procesom starnutia a vplyvom opotrebovania kĺbových plôch
  • sekundárnu: vznikajúcu následkom dlhodobého preťaženia kĺbov nadváhou pri obezite, u ťažko fyzicky zaťažených osôb, ako poúrazový a pozápalový stav, pri metabolických a endokrinologických ochoreniach, pri dedičnej predispozícii, pri vrodených poruchách kĺbov, pri nádoroch a metastázach v oblasti kĺbov. Často ide o kombináciu viacerých faktorov

Glukozamín

Liečba osteoartrózy spočíva v prvom rade v prevencii, resp. v odstraňovaní rizikových faktorov. Pri objavení sa klinických príznakov podávame nesteroidné antireumatiká, analgetiká, RTG terapiu. Odporúča sa odľahčovať postihnutý kĺb používaním paličky alebo barly a rehabilitovať. Podávajú sa vnútrokĺbové injekcie obsahujúce kyselinu hyalurónovú, ktoré spomaľujú rozvoj ochorenia a prinášajú úľavu.

Aktuálnym trendom v liečbe osteoartrózy sú tzv. SYSADOA – lieky pomaly ovplyvňujúce príznaky. Tieto lieky znižujúce bolesť a zlepšujúce hybnosť sa užívajú dlhodobo. Trvá mesiac i viac, kým sa dostaví účinok.

Práve do tejto skupiny patria aj lieky obsahujúce glukozamín, látku potrebnú pri tvorbe proteoglykánov (stavebné kamene chrupavky) a kyseliny hyalurónovej (súčasť kĺbového maziva). Za normálnych okolností sa glukozamín v organizme tvorí z glukózy. Pri osteoartróze je proces jeho tvorby narušený. Glukozamín napomáha obnove chrupavky, čo vedie k zníženiu bolestivosti kĺbov. Keďže glukozamín je prirodzený organický metabolit, nie je toxický a môže sa podávať dlhodobo.

Klinické štúdie i lekárska prax potvrdili, že glukozamín 625 mg v dávkovaní 2 tablety ráno je veľmi dobre tolerovaný liek u väčšiny pacientov. Neodporúča sa podávať pacientom s poruchou glukózovej tolerancie a diabetikom. Zmierňuje príznaky osteoartrózy pri ľahkom a strednom stupni ochorenia, podporuje rast a výživu kĺbovej chrupavky, čo vedie k obnove funkcie kĺbu a zmierneniu bolestí. Táto forma dlhodobej liečby môže často pomôcť oddialiť, resp. znížiť, percento nevyhnutnej operačnej liečby osteoartrózy (osteotómie, čiastočné alebo úplné kĺbové náhrady).

Autor článku: MUDr. Pavel Tomčík, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: