korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Protestujúcich lekárov podporí aj Červeno-biely deň protestu verejnosti

Výzvu Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) na dnešné prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti podporila aj Slovenská lekárska komora (SLK). Potvrdila to prezidentka Regionálnej lekárskej komory v Košiciach Dagmar Takácsová. „Hrozba nepokojov v slovenskom zdravotníctve a odchodov zdravotníckych pracovníkov, konkrétne lekárov, narastá. Chceme upozorniť občiansku verejnosť na chronicky neriešené a neustále sa zhoršujúce problémy v slovenskom zdravotníctve,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR poskytla Takácsová.

Podľa prezidenta SLÚŠ Andreja Janca nezaznamenali vyzývatelia akcie žiadny negatívny ohlas zo strany zdravotníkov. „Iste sa nájdu aj kolegovia, ktorí majú strach a nezapoja sa. Očakávame však veľkú podporu,“ povedal Janco. Dodal, že podporu našli nielen v SLK, ale aj Lekárskom odborovom zväze. Aktivity protestujúcich lekárov podporila aj petičná akcia občanov, ktorú zorganizovala Alžbeta Bukatová.

„Naša petícia sa volá Chceme zdravotníctvo pre občana a požadujeme, aby jediným akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne ostalo Ministerstvo zdravotníctva SR a aby za jej záväzky ručil štát,“ vyhlásila Bukatová. Dodala, že petícia obsahuje aj požiadavky na to, aby fakultné a univerzitné nemocnice ostali pod kontrolou štátu, odmieta zber zdravotných údajov a jeho umiestnenie na internete. „Žiadame, aby sa zdvihlo percento HDP určené na zdravotníctvo na úroveň priemeru vyspelých krajín Európskej únie. Zároveň žiadame, aby štát zvýšil platby za svojich poistencov minimálne na päť percent priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok,“ spresnila Bukatová. Zároveň zdôraznila, že je nevyhnutné, aby pacientovi bolo umožnené zmeniť zdravotnú poisťovňu aj mimo doteraz stanovenej doby.

Na podporu svojich požiadaviek, ale aj požiadaviek protestujúcich lekárov vyhlásil petičný výbor Červeno – biely deň protestu verejnosti proti tomu, akým smerom sa uberá slovenské zdravotníctvo. „Týmto dňom bude streda 23. marca, kedy vyzývame každého, kto je nespokojný so súčasným stavom, aby si v tento deň obliekol akúkoľvek súčasť oblečenia v červenej, alebo bielej farbe a aby sa takto vyzdobený v čase od 16.00 h prešiel po hlavnej ulici svojej obce, mesta, alebo mestskej štvrti,“ vyzvala Bukatová. Podľa zástupcov lekárskych organizácií je najväčším problémom zisk zdravotných poisťovní v konfrontácii so zhoršujúcou sa dostupnosťou zdravotnej starostlivosti a neuhrádzanými výkonmi poskytovateľov, nízka platba štátu za svojich poistencov a živelná úprava siete bez pravidiel.

Podľa Janca reakciou na výzvu SLÚŠ je aj dnešné zasadanie výboru NR SR pre zdravotníctvo, ktorý sa má ich požiadavkami zaoberať. „Nie je čas tváriť sa, že podstatné je schvaľovanie ziskov pre súkromné zdravotné poisťovne, pretváranie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, realizácia navrhnutých, absolútne asociálnych predstáv o pripoistení, vnucovanie protiústavne koncipovaného eHealthu, alebo odovzdávanie super ziskového úrazového pripoistenia súkromným zdravotným poisťovniam. Podstatné je udržať odbornú pracovnú silu na Slovensku, v nemocniciach, v súkromných ambulanciách a všade tam, kde ju potrebuje občan, skôr, ako sa zdevastuje úplne," prehlásil Janco. Lekári preto žiadajú zvýšenie reálnych platov všetkých lekárov a platieb za výkony súkromným ambulanciám minimálne na úroveň platov a platieb lekárov v Čechách. Žiadajú tiež zmenu systému financovania zdravotníckych zariadení, zrovnoprávnenie podmienok financovania zdravotníckych sektorov či rekonštrukciu siete zdravotníckych zariadení.

„Lekárska verejnosť bola vylúčená z akéhokoľvek rozhodovania. Upozorňujeme, že predpisovanie účinnej látky a ponechanie výberu lieku na lekárnika ohrozí životy mnohých pacientov," zdôraznil prezident SLÚŠ. Doplnil, že je potrebná okamžitá zmena aj v systéme ďalšieho vzdelávania lekárov, zastavenie roky trvajúcej mediálnej vojny voči lekárom a prijatie účinných opatrení voči neodôvodneným sťažnostiam na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Prenos zodpovednosti za chyby zdravotníckeho systému, spôsobené nedostatkom financií, na lekárov už nemienime viac tolerovať," vyhlásil Janco, pričom dodal, že v rozvoji slovenského zdravotníctva absentuje perspektíva a strategický cieľ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: