korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

V areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove protestovali desiatky lekárov a zdravotníkov

Desiatky lekárov z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, ku ktorým sa pridali aj ďalší zdravotnícki pracovníci, sa dnes popoludní zúčastnili na protestnom zhromaždení pred budovou chirurgického monobloku.

Akciu zorganizovalo Lekárske odborové združenie (LOZ) v Prešove v rámci Dňa protestu lekárov, ktorý na dnešný deň vyhlásila Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ). Predseda LOZ Michal Polician konštatoval, že dnes sa zišli preto, aby vyjadrili nespokojnosť so súčasným stavom slovenského zdravotníctva. Na zhromaždení prečítal päť požiadaviek LOZ, ktoré zašlú kompetentným orgánom. "Cieľom tohto protestného zhromaždenia bolo upozorniť na situáciu, ktorá momentálne v slovenskom zdravotníctve pretrváva a nerieši sa. Požiadavky lekárov LOZ budeme adresovať vláde, Národnej rade SR a ministrom," uviedol Polician. Lekári žiadajú uplatňovanie Zákonníka práce a vyhlášky, ktorá sa týka minimálneho materiálneho a personálneho zabezpečenia v zdravotníckych zariadeniach. Rovnako chcú, aby sa prehodnotila oprávnenosť zisku súkromných zdravotných poisťovní a návrhy ich zmlúv vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Tie by sa, podľa Policiana, mali upraviť, aby neboli pre zariadenia likvidačné a pacientom by tak mohla byť poskytnutá starostlivosť, aká im právom patrí.

LOZ žiada zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, minimálne do doby splnenia ich požiadaviek a širokú diskusiu s profesnými a odborovými organizáciami. "Po ďalšie žiadame úpravu platových taríf, t. j. základných platov tak, aby v roku 2013 dosiahli trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok," uviedol Polician s tým, že toto navýšenie by sa malo upraviť zákonom. Rovnako od kompetentných požadujú, aby sa predložil návrh na riešenie stabilizácie stavu lekárov na Slovensku. K zhromaždeným sa prihovoril aj viceprezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Mikuláš Buzgó, ktorý podporil požiadavky lekárov. Konštatoval, že zdravotníctvo je nedofinancované a neprehľadne manažované a treba s tým konečne niečo zásadné urobiť.

"Priali by sme si, aby bol vypočutý hlas zdravotníkov, ale i pacientov, teda ich názor na to, ako by malo zdravotníctvo u nás vyzerať a aké funkcie by malo plniť," dodal Buzgó. Protestné zhromaždenie pred budovou nemocnice trvalo dnes približne 15 minút. Polician spresnil, že čas jeho konania zvolili cez obedňajšiu prestávku, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ani života pacientov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: