HPI odmieta, že by novelu zákona z dielne MZ SR pripravili farmafirmy

Health Policy Institute (HPI) odmieta, že by autorom minuloročnej novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti bol zástupca farmaceutického priemyslu. Inštitút, ktorého analytička Angelika Szalayová, sa na príprave právnej normy podieľala tak reagoval na stredajšie (9.3) informácie denníka Hospodárske noviny, že tento dokument nevznikol v počítači zamestnanca ministerstva, ale u advokáta Marka Polakoviča, ktorý zastupuje farmaceutické firmy združené do asociácií.

"Príprava novely zákona sa odohrala v korektnej spolupráci dotknutých strán, zástupcov ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní a strešných organizácií farmaceutického priemyslu. Tieto stretnutia boli oficiálne a dobrovoľne zverejnené na internete," uvádza na svojej webovej stránke HPI. Inštitút ozrejmil, že meno právnika sa do dokumentu dostalo v rámci zapracovávania pripomienok v predpripomienkovom konaní. Túto skutočnosť považuje HPI za nešťastné nedorozumenie.

"Asociácie farmaceutického priemyslu ADL, GENAS a SAFS majú od svojho vzniku ako jednu z hlavných častí svojich programov formovanie takého prostredia v liekovej politike, ktoré je transparentné a spravodlivé a výrobcom liekov umožní férovú súťaž a občanom Slovenska čo najrýchlejší prístup k moderným a účinným liekom," napísali v reakcii zástupcovia farmapriemyslu. Poznamenali, že spolupracujú s externými právnikmi, ktorí majú skúsenosti v oblasti farmaceutickej legislatívy. Ak sa následne ich práca a návrhy farmafiriem objavia v pripravovaných zákonoch, asociácie to považujú za dobrý signál a nádej do budúcnosti, že slovenské právo a lieková politika sa bude vyvíjať správnym smerom.

Farmaceutický priemysel vníma svoje dlhodobé úsilie o zvýšenie transparentnosti ako otázku konzistentnosti svojich postojov a profesionality. Zároveň odmieta byť súčasťou "intríg a politicko-mocenských bojov v zdravotníctve." Ministerstvo spomínanú novelu zákona, ktorá má priniesť viaceré zmeny v liekovej politike, neskôr stiahlo z medzirezortného pripomienkového konania. Následne predstavilo jej novú verziu, ku ktorej sa dnes končí pripomienkové konanie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: