Odštartovala kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelých

Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Vyzvi srdce k pohybu odštartovala dnes v Banskej Bystrici. Uskutočňuje sa každé dva roky, tohtoročná kampaň bude štvrtou. Jej realizátorom sú všetky Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR pod gesciou RÚVZ Banská Bystrica v rámci programu CINDI. TASR informovala hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová.

Ako uviedla, jedným z najzávažnejších celosvetových problémov sú rizikové stavy ľudí ako dôsledok fyzickej inaktivity. Následne vznikajú choroby často s "fatálnym koncom". Podľa slov riaditeľky CINDI programu na Slovensku a vedúcej odboru epidemiológie RÚVZ Márie Avdičovej, dôvodom organizovania kampane je preto apelovať na ľudí, aby v záujme svojho zdravia prekonali "vlastnú pohodlnosť a nechuť k pohybovým činnostiam". V rámci kampane tak organizujú súťaž, ktorá má byť príťažlivou motiváciou pre široké vrstvy populácie, aby zvyšovali svoju fyzickú aktivitu. Snaha o dosiahnutie vyššej účasti v súťaži má za cieľ priamo ovplyvniť životný štýl čo najväčšieho množstva ľudí.

Záujemcovia sa môžu do kampane prihlásiť prostredníctvom účastníckych listov, na ktoré si zaznamenávajú svoje pohybové aktivity. Venovať sa im musia vo voľnom čase štyri týždne po sebe od 14. marca do 22. mája minimálne štyrikrát do týždňa a najmenej 210 minút. Na konci týždňa si urobia záznam o pohybových činnostiach. Listy potom pošlú na príslušný RÚVZ. Ak spĺňajú kritériá, môžu v žrebovaní vyhrať zaujímavé ceny. Pred a po ukončení programu si tiež môžu dať skontrolovať zdravotný stav v Poradniach zdravia na príslušných RÚVZ. Dozvedia sa tak, aký vplyv mali pohybové aktivity na ich zdravie.

Kampaň by mala podľa odborníkov prebiehať aj na pracoviskách. Manažment by sa mal usilovať o kompenzáciu pracovného zaťaženia svojich zamestnancov tak, že im vytvorí priestor na vhodné cvičenia či športovo-rekreačné príležitosti. "Jedným z našich cieľov je, aby kampaň podnecovala orgány štátnej správy a samosprávy k zlepšovaniu a sprístupňovaniu možností a príležitostí pre zdravotne orientovanú pohybovú aktivitu," priblížila vedúca odboru podpory zdravia RÚVZ Silvia Kontrošová. Ide napríklad o bezpečnú aktívnu dopravu ako cyklistické a korčuliarske chodníky, rekreačné pohybové aktivity na plavárňach a podobne.

Kampaň sa koná pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: