Spolok medikov mesta Košice úspešne pokračuje v obnovenej tradícii Medických dní

Spolok medikov mesta Košice (SMMK), združujúci študentov a absolventov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, aj tento rok pokračuje v obnovenej tradícii Medických dní. Členovia Spolku medikov mesta Košice pripravili opäť zaujímavý program. „Našou snahou tento rok je zatraktívniť problematiku prvej pomoci u stredoškolskej verejnosti, a tomu sme podriadili aj koncepciu Medických dní 2011. Preto ústrednou akciou bude projekt „OHNIVKO - nebuď slabým ohnivkom, keď ide o život.“ uviedol koordinátor projektu Medických dní 2011 Marek Kozáček.

Medické dni 2011 budú tento rok trvať približne mesiac. Pre medikov začínajú v piatok 11. marca 2011 koncertom skupiny KABÁT. Lístky na tento koncert, si vďaka dekanovi LF UPJŠ prof. MUDr. Leonardovi Siegfriedovi, CSc., medici mohli kúpiť za naozaj študentskú cenu. V pondelok 14. marca o 8,00 hodine bude slávnostné otvorenie projektu „OHNIVKO – nebuď slabým ohnivkom, keď ide o život“ na Gymnáziu sv. košických mučeníkov na Čordákovej ulici č. 50 v Košiciach a 17. marca na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné. Následne bude projekt pokračovať na vybraných stredných školách v okresoch Košice I – IV a Košice – okolie. Záver Medických dní 2011 bude tak ako minulý rok patriť športovým aktivitám. „Medici v pohybe“ si zabehajú mini maratón a budú súťažiť v rôznych športových disciplínach. Slávnostné ukončenie projektu je plánované na 15. apríla 2011.

„Oceňujem aktivitu a zanietenosť študentov zo Spolku medikov mesta Košice pri organizácii projektu Medických dní 2011. Verím, že obnovená tradícia medických dní prinesie okrem kultúrneho a športového vyžitia našich študentov aj veľa pozitívneho pre obyvateľov nášho mesta, a projektom "OHNIVKO - nebuď slabým ohnivkom, keď ide o život" pomôžeme k lepšej informovanosti laickej verejnosti o poskytovaní prednemocničnej prvej pomoci,“ uviedol dekan LF UPJŠ prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. .

Projekt „OHNIVKO – nebuď slabým ohnivkom, keď ide o život“ je zameraný na zatraktívnenie problematiky prvej pomoci u stredoškolskej študentskej verejnosti uplatnením rovesníckeho prístupu, prostredníctvom špeciálne vyškolených mladých ľudí – poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Je realizovaný formou tréningov prvej pomoci zameraných na praktické zvládnutie život zachraňujúcich úkonov. Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl, ktorí postupne absolvujú 8 – hodinové tréningy zamerané najmä na praktické nacvičenie si správnych postupov prvej pomoci pri život zachraňujúcich úkonoch.

Spolok medikov mesta Košice (SMMK) je dobrovoľná, nezisková, záujmová organizácia, združujúca študentov a absolventov LF UPJŠ v Košiciach, ktorí majú záujem o rozvíjanie vedeckého, kultúrno-spoločenského a športového života na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Cieľom spolku, ktorého činnosť začala v roku 1996, je vyvíjať aktivity prispievajúce k osobnostnému a odbornému rozvoju osobnosti budúcich lekárov. SMMK sídli v priestoroch LF UPJŠ na Triede SNP č.1 v Košiciach a jeho rámci pôsobí viacero špecializovane zameraných klubov. Spolok vydáva časopis „Ad Manus Medici“.

Autor článku: Marek Kozáček, koordinátor projektu Medické dni 2011

Dátum zverejnenia: