Počet akútnych respiračných ochorení počas 10. týždňa klesal

V desiatom kalendárnom týždni bolo hlásených 61.371 akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho u 1579 osôb bol priebeh tohto ochorenia komplikovaný. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak došlo k poklesu chorobnosti o viac ako tri percentá. Najčastejšie boli tieto ochorenia zaznamenané vo vekovej skupine detí do päť rokov. Najviac ich hlásili lekári v Žilinskom a Trenčianskom kraji, naopak, najmenej hlásení bolo v Bratislavskom kraji. Z celkového počtu ARO, 15 percent, teda 9228 ochorení, boli prípady chrípky a chrípke podobných ochorení. V tomto prípade sa najvyššia chorobnosť vyskytla v Banskobystrickom a najnižšia v Košickom kraji, pričom najčastejšie ochorenie postihlo deti vo veku 14-15 rokov. Podľa informácií, ktoré TASR poskytol Úrad verejného zdravotníctva SR, v dotknutom kalendárnom týždni bolo, z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO, hlásené prerušenie výučby v desiatich materských školách a v desiatich základných školách.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: