Polikliniku v Poltári kupuje lučenská spoločnosť

Polikliniku v Poltári má záujem od terajšieho majiteľa SPC Bankruptcy, s.r.o., odkúpiť lučenská spoločnosť Kardiomed, s.r.o. Zdravotnú starostlivosť v Poltárskom okrese chce prebrať hneď, v súčasnosti rokuje so zdravotnou poisťovňou.

Podľa konateľa spoločnosti Karola Mička o polikliniku mali záujem už pred 17 rokmi. "Teraz sa len vraciame späť k projektu. Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) sme zaslali žiadosti o pridelenie činnosti a zmenu prevádzkovateľa polikliniky. Čakáme na súhlas predsedu Vladimíra Maňku," uviedol TASR Mičko. Firma, ktorá prevádzkuje zdravotné stredisko aj v Lučenci, v súčasnosti rokuje so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o limitoch pre lekárov. "Vyskytli sa tu mierne komplikácie, pretože nám poisťovňa nedôveruje. Potrebujeme súhlas generálneho riaditeľa," spresnil konateľ. Poltárski lekári nachádzajúci sa v poliklinike prejavili záujem pracovať pre lučenskú spoločnosť. Tá plánuje pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti bez prerušenia a neskôr aj rozšíriť zdravotnícke služby a to zakúpením röntgenu a centrálneho tomografu. "Veríme, že polikliniku prevezmeme najneskôr do začiatku apríla," potvrdil Mičko.

Ako informoval hovorca BBSK Peter Hajnala, kraj nemá informáciu, či sa niekto zaujíma o kúpu polikliník. Spoločnosť Kardiomed požiadala o zmenu povolenia - rozšírenie činnosti o polikliniku Poltár a Fiľakovo a vydanie povolenia je v štádiu riešenia. Samosprávny kraj musí vydať povolenie na prevádzku každému žiadateľovi, ktorý splní podmienky. Za prevádzku je zodpovedný držiteľ povolenia. Lekárom z polikliniky na Bottovej ulici v Banskej Bystrici ponúkol BBSK prenájom priestorov v Poliklinike Banská Bystrica, traja zo štyroch ponuku prijali a vybavujú príslušné doklady. Ešte v decembri 2010 dostalo 21 ľudí zo zdravotníckeho a obslužného personálu polikliník v Poltári a Fiľakove od svojho zamestnávateľa - SPC Bankruptcy - výpovede s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Lekári výpovede nedostali, pretože spoločnosť by prišla o licenciu. Následne so zamestnancami uzavrel majiteľ 1. marca dohodu o skončení pracovného pomeru ku koncu mesiaca.

Polikliniky vo Fiľakove, Poltári a Banskej Bystrici predal BBSK firme SPC Bankruptcy v roku 2007. V kúpno-predajnej zmluve sa uvádzalo, že nový vlastník musí zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v tomto regióne, avšak za porušenie zmluvných podmienok mu žiadne sankcie nehrozia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: