Prvú londýnsku kliniku plánovania rodičovstva otvorili pred 90 rokmi

Marie Stopesová otvorila pred 90 rokmi 17. marca 1921 v Londýne prvú britskú kliniku pre plánovanie rodičovstva. Klinika poskytovala služby pre vydaté ženy a zhromažďovala vedecké údaje týkajúce sa antikoncepcie. Marie Stopesová bola osobnosťou s podstatným vplyvom na prelomenie mnohých tabu v oblasti sexu a rozšírenie vedomostí súvisiacich s reprodukčným zdravím.

Marie Stopesová sa narodila 15. októbra 1880 v bohatej rodine v škótskom Edinburgu. Vyštudovala botaniku a geológiu na londýnskej univerzite. V nemeckom Mníchove sa zaoberala výskumom rastlinných fosílií. Paleobotanike sa venovala aj počas pobytu v Japonsku v roku 1907. Stala sa prvou ženou vedkyňou na fakulte prírodných vied univerzity v Manchestri. Jej prvé manželstvo bolo po niekoľkých rokoch anulované, čo zohralo významnú úlohu v jej ďalšom smerovaní. Začala sa zaoberať významnom sexu, manželstva a rodičovstva. Prínos antikoncepcie videla v možnosti uchrániť ženy od nadmerného počtu detí a kládla dôraz na individuálne práva žien. V tomto sa odlišovala od iných zástancov antikoncepcie, ktorí v nej videli ochranu pred preľudnením a prostriedok proti chudobe.

Jej druhým manželom sa stal bohatý podnikateľ, ktorý mal podobné názory na kontrolu pôrodnosti a umožnil jej založenie kliniky, ktorá bola určená predovšetkým na vzdelávanie žien v používaní vtedy známych metód antikoncepcie. Marie Stopesová sa stala aj autorkou štúdiu o láske v manželstve (Married love). Jej vydanie najskôr odmietlo niekoľko veľkých vydavateľstiev, nakoniec sa však ihneď z pultov rozchytala. Nasledovala kniha Wise Parenthood (Múdre partnerstvo) a niekoľko ďalších. Zomrela 2. októbra 1958. Niektoré zdroje spájajú Mariu Stopesovú s rasizmom a eugenikou a uvádzajú, že bola zástankyňou detskej práce. Kritizovala ju aj cirkev a jej knihy boli napríklad v USA zakázané.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: