Počas Svetového dňa vody poskytne bezplatné vyšetrenia pitnej vody

Aj tento rok bude Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, poskytovať bezplatne orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody. Verejnosti v tento deň ponúka aj odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych studní, úprav pitnej vody, ochrany vlastných vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Hlavný hygienik SR Gabriel Šimko upozorňuje, že vyšetrenie sa bude týkať len vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov, teda studní a nie z verejného vodovodu. Zamerané bude na dva vybrané základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany. Pre vyšetrenie je potrebné v odobrať vodu v množstve minimálne 0,2 litra do čistej, vypláchnutej fľaše a priniesť ju v čase od 9.00 do 12.00 h. na ÚVZ SR na Trnavskej ceste 52 v Bratislave. "Výsledky vyšetrenia budú postupne zverejňované na webovej stránke úradu podľa prideleného identifikačného označenia," vysvetlil Šimko. Poradenstvo a konzultácie budú v tento deň záujemcom poskytnuté osobne alebo telefonicky pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia a zdravia ÚVZ SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: