Lôžková sieť na Slovensku by sa mohla zredukovať o 10 až 15 percent

Jedným z riešení nedostatku finančných prostriedkov v nemocniciach by podľa ministerstva zdravotníctva mohla byť optimalizácia siete lôžkových zariadení. Ako poukázal rezort, takéto riešenie by reagovalo na vysokú kapacitu lôžkového fondu, neefektívne a zbytočné hospitalizácie, potrebu centralizácie špecializovanej a finančne náročnej lôžkovej starostlivosť, ako aj nevyhnutnosť riešiť problém lôžkovej starostlivosti. "Z uvedených dôvodov vyplýva nevyhnutnosť redukcie kapacít v lôžkovej starostlivosti v rozsahu desať až 15 percent z celkového počtu 35.000 lôžok," konštatuje sa v správe o realizácii opatrení na riešenie zadlženosti zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni. Presné počty a štruktúra redukovaných oddelení majú vyplynúť z regionálnych pracovných rokovaní za účasti ministerstva zdravotníctva, vyšších územných celkov, manažmentu dotknutých nemocníc a zdravotných poisťovní. "V zásade nejde o rušenie nemocníc ako celkov," konštatuje ministerstvo. Ozrejmilo, že by malo dôjsť k redukcii neefektívnych oddelení i podpore a rozšíreniu ambulantnej a jednodňovej starostlivosti tak, aby pacient naďalej dostával rozhodujúcu časť zdravotnej starostlivosti vo svojom regióne. Zároveň sa má centralizovať špecializovaná, medicínsky a finančne náročná starostlivosť tak, aby ju bolo možné poskytovať v čo najvyššej kvalite.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: