Klasifikačný systém DRG by mal byť na Slovensku realitou v roku 2013

V prvom kvartáli roku 2013 by na Slovensku mal byť realitou klasifikačný DRG systém. Minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ján Gajdoš, riaditelia zdravotných poisťovní a zástupcovia nemocníc dnes v Bratislave slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci pri zabezpečení a zavedení klasifikačného systému (DRG) na Slovensku.

"Sme súčasťou významného míľnika v slovenskom zdravotníctve. To, o čom dlhé roky hovorili a požadovali nemocnice, zdravotné poisťovne,  sa dnes stáva realitou a podpis memoranda zakladá reálne základy na tvorbu DRG systému, teda platby za diagnózu," skonštatoval pri tejto príležitosti Uhliarik. Cieľom tohto systému je podľa jeho slov zavedenie transparentnosti a spravodlivosti vo financovaní nemocníc a ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Implementáciu systému bude mať na starosti ÚDZS. Ten má zároveň vybudovať Centrum pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, ktoré bude základňou pre zavedenie DRG systému. Úrad v súčasnosti komunikuje so zahraničnými inštitúciami o technických a organizačných podmienkach jednotlivých DRG systémov a súčasne pracuje na kritériách pre výber systému pre Slovensko. 

Po konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie rozhodne o spôsobe obstarávania DRG ako špecifického predmetu. Gajdoš podotkol, že presná cena implementácie celého systému zatiaľ nie je známa, pôvodne nastavený rozpočet však podľa jeho slov počítal s piatimi až šiestimi miliónmi eur na obdobie troch až štyroch rokov, keďže systém treba financovať aj po jeho implementácii. Podľa Gajdoša sa však dá "systém urobiť aj lacnejšie". 

Zavedenie systému pozitívne hodnotia aj prezidentka Asociácie fakultných nemocníc SR Iveta Marinová a viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Peter Ottinger. "Veríme, že systém vnesie najmä do oceňovania výkonov spravodlivosť a sme presvedčení, že DRG sčasti pomôže dokázať, že nie vždy je dostatok zdrojov, ktoré sa točia v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti," podotkol Ottinger. 

Na potrebe zavedenia tohto systému sa zhodli aj riaditelia všetkých troch zdravotných poisťovní. Skúsenosti zo zahraničia však podľa Mariana Faktora, riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ukazujú, že systém má aj určité riziká. "Napríklad tendencia vykazovať viacej komplikovaných prípadov s cieľom, aby bola vyššia úhrada," ozrejmil. 

Podpis memoranda uvítala aj vládna strana Most-Híd, ktorá zdôrazňuje, že DRG na rozdiel od súčasného platobného mechanizmu zohľadňuje aj závažnosť zdravotného stavu pacienta, prípadné vedľajšie diagnózy, komplikácie a náročnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento faktor má umožniť zdravotnej poisťovni rovnako platiť za zdravotnú starostlivosť s podobnými nákladmi alebo podobným spôsobom liečby bez ohľadu na to, v akom zariadení bola táto liečba poskytnutá. "Zároveň poskytovatelia, ktorí robia náročnejšie výkony a liečia preukázateľne náročnejších pacientov, by mali dostať vyššie úhrady," uviedla strana v písomnom stanovisku pre médiá.

DRG (Diagnosis Related Groups – skupiny príbuzných diagnóz) systém je klasifikačný systém, ktorý umožní zatriediť prípady hospitalizácií podľa diagnóz a vykonaných výkonov do skupín s podobným medicínskym priebehom a ekonomickými nákladmi. Jednou z výhod tohto systému je napríklad meranie produkcie a kvality nemocnice ako základ pre úhradu zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotnej poisťovne či porovnávanie poskytovateľov z hľadiska efektivity a kvality.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: