Zdravotníci pokračujú v protestoch, vyzývajú aj verejnosť

Okrúhle stoly na ministerstve zdravotníctva nevyriešia problém s poddimenzovaním slovenského zdravotníctva. Vyhlásil to prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) Andrej Janco. Reagoval tým na dnešné rokovanie, ktoré minister zdravotníctva Ivan Uhliarik zvolal na čas, kedy SLÚŠ zvolala tlačovú konferenciu. „Najväčším problémom je, že zdravotníctvo prišlo vinou štátu takmer o 120 miliónov eur, tým, že štát znížil odvody do zdravotných poisťovní za svojich poistencov,“ povedal Janco.

Dodal, že vzhľadom na to, že sa nesplnili požiadavky zdravotníkov a nedošlo k jednaniam medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií, kde sa malo požadovať navýšenie finančných prostriedkov na päť percent z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za poistencov štátu vyhlásili lekári, že pokračujú v protestných akciách.

„Vyzývame verejnosť, aby sa spolu s nami zúčastnila na proteste proti tomu, čo sa deje so slovenským zdravotníctvom počas červeno bieleho dňa protestu 23. marca,“ dodal Janco. Spolu s petičným výborom žiadajú ľudí, aby si v uvedený deň obliekli červené a biele súčasti oblečenia, aby stužkami a inými predmetmi v týchto farbách na znak nesúhlasu vyzdobili svoje autá, balkóny, priedomia a aby sa takto vyzdobení prešli po hlavných uliciach svojich miest, mestských častí a obcí.

Súčasťou protestu je aj petícia Chceme zdravotníctvo pre občana. „Požadujeme, aby jediným akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne ostalo Ministerstvo zdravotníctva SR a aby za jej záväzky ručil štát,“ vyhlásil Janco. Dodal, že petícia obsahuje aj požiadavky na to, aby fakultné a univerzitné nemocnice ostali pod kontrolou štátu, odmieta zber zdravotných údajov a jeho umiestnenie na internete. „Žiadame, aby sa zdvihlo percento HDP určené na zdravotníctvo na úroveň priemeru vyspelých krajín Európskej únie. Zároveň žiadame, aby štát zvýšil platby za svojich poistencov minimálne na päť percent priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok,“ spresnil. Zároveň zdôraznil, že je nevyhnutné, aby pacientovi bolo umožnené zmeniť zdravotnú poisťovňu aj mimo doteraz stanovenej doby. Janco zároveň prehlásil, že doteraz petíciu podpísalo 8000 ľudí.

„Na sobotu 26. marca o 16.00 h zvolávame stretnutie verejnosti s politikmi v zasadačke Magistrátu mesta Košice, kde sa ľudia budú môcť opýtať kompetentných, ako to so zdravotníctvom vyzerá a aká je jeho budúcnosť,“ doplnil Janco.

Podľa zástupcov lekárskych organizácií je najväčším problémom zisk zdravotných poisťovní v konfrontácii so zhoršujúcou sa dostupnosťou zdravotnej starostlivosti a neuhrádzanými výkonmi poskytovateľov, nízka platba štátu za svojich poistencov a živelná úprava siete bez pravidiel.

„Nie je čas tváriť sa, že podstatné je schvaľovanie ziskov pre súkromné zdravotné poisťovne, pretváranie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, realizácia navrhnutých, absolútne asociálnych predstáv o pripoistení, vnucovanie protiústavne koncipovaného eHealthu, alebo odovzdávanie super ziskového úrazového pripoistenia súkromným zdravotným poisťovniam. Podstatné je udržať odbornú pracovnú silu na Slovensku, v nemocniciach, v súkromných ambulanciách a všade tam, kde ju potrebuje občan, skôr, ako sa zdevastuje úplne," prehlásil Janco.

Lekári preto žiadajú zvýšenie reálnych platov všetkých lekárov a platieb za výkony súkromným ambulanciám minimálne na úroveň platov a platieb lekárov v Čechách. Žiadajú tiež zmenu systému financovania zdravotníckych zariadení, zrovnoprávnenie podmienok financovania zdravotníckych sektorov či rekonštrukciu siete zdravotníckych zariadení.

„Lekárska verejnosť bola vylúčená z akéhokoľvek rozhodovania. Upozorňujeme, že predpisovanie účinnej látky a ponechanie výberu lieku na lekárnika ohrozí životy mnohých pacientov," zdôraznil prezident SLÚŠ. Doplnil, že je potrebná okamžitá zmena aj v systéme ďalšieho vzdelávania lekárov, zastavenie roky trvajúcej mediálnej vojny voči lekárom a prijatie účinných opatrení voči neodôvodneným sťažnostiam na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

„Prenos zodpovednosti za chyby zdravotníckeho systému, spôsobené nedostatkom financií, na lekárov už nemienime viac tolerovať," vyhlásil Janco, pričom dodal, že v rozvoji slovenského zdravotníctva absentuje perspektíva a strategický cieľ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: