Bude sa merať rádioaktivita potravín dovážaných z Japonska

Štátna veterinárna a potravinová správa SR bude merať rádioaktivitu dovážaných potravín z Japonska. Vyplýva to z stanoviska hlavného hygienika Gabriela Šimka po porade Ústredia radiačnej monitorovacej siete SR na Úrade verejného zdravotníctva.

Potraviny sa budú kontrolovať na základe odporúčania Európskej komisie. Podľa neho sa majú potraviny kontrolovať na vstupných miestach Európskej únie. Vzhľadom na radiačnú situáciu v Japonsku ponúka Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Slovákom prichádzajúcim z tejto oblasti možnosť zmerať si kontamináciu povrchu tela, resp. šatstva a iných predmetov, ktoré mohli byť v kontakte s rádioaktívnou kontamináciou pochádzajúcou z jadrovej elektrárne Fukušima. Úrad o tom informuje na svojej internetovej stránke.

ÚVZ argumentuje tým, že situácia v niektorých oblastiach (30 km zóna okolo jadrovej elektrárne Fukušima) je veľmi nepriaznivá a v blízkosti reaktorov dosahoval dávkový príkon až niekoľko sto mSv/hod (miliSievertov za hodinu), čo svedčí o masívnom úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia. "Radiačná situácia vo vzdialenejších miestach od jadrovej elektrárne Fukušima vrátane regiónu Tokia je podstatne priaznivejšia, avšak namerané hodnoty dávkového príkonu, až desaťnásobok prírodného pozadia, poukazujú na to, že kontaminácia zasiahla aj túto oblasť," upozorňujú odborníci z ÚVZ SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: