Na Slovensku sa plánuje ukončenie plošného očkovania proti TBC

Na Slovensku sa plánuje ukončiť plošné očkovanie detí proti tuberkulóze (TBC). TASR to dnes potvrdila primárka Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných v Dolnom Smokovci Martina Miškovská. Súvisí to hlavne s dlhoročným poklesom výskytu TBC na Slovensku.

„V odborných kruhoch Slovenská pneumoftizeologická spoločnosť v prípade, že sa bude držať takýto priaznivý trend v detskej tuberkulóze a TBC celkovo, uvažuje aj o zrušení plošného očkovania proti TBC,“ doplnila Miškovská. Neuvažuje sa však o absolútnom zrušení očkovania. To znamená, že sa budú naďalej očkovať vybrané rizikové skupiny obyvateľstva. „Rizikové skupiny sú sociálne slabšie skupiny, u nás sú to predovšetkým rómske deti, potom sú to deti, u ktorých je riziko závažných porúch imunity, kde by mohla mať TBC závažný priebeh,“ doplnila Miškovská.

V minulom roku zaznamenali na Slovensku 11 novozistených prípadov detskej TBC vo veku 0 až 14 rokov. „Intencia každým rokom klesá, tak ako klesá TBC u dospelých, klesá aj u detí,“ objasnila Miškovská. Intencia výskytu TBC u detí sa v minulom roku pohybovala okolo 1,5 prípadu na 100.000 detí. Intencia TBC na Slovensku celkovo predstavuje za rok 2010 8,17 prípadu na 100.000 obyvateľov.

Aj vďaka klesajúcemu trendu sa v roku 2012 plánuje ukončenie plošného očkovania proti TBC. „Dovtedy musia byť urobené dôkladné štúdie, rozbory, aké sú nežiaduce účinky po očkovaní, aké sú náklady na očkovanie, na liečbu a podľa toho sa určí ďalší postup,“ uzavrela Miškovská. 

Počet ochorení na TBC na Slovensku dlhodobo klesá

Počet ochorení na tuberkulózu (TBC) na Slovensku dlhodobo klesá. V minulom roku sa na toto ochorenie liečilo 443 ľudí, z toho bolo viac ako 370 nových prípadov. "Situácia je stabilizovaná, intencia ochorenia je 8,17 prípadov na 100.000 obyvateľov, avšak stále sú rizikové skupiny obyvateľstva. Zaznamenávame presun zo starších vekových kategórií do mladších, TBC viac postihuje osoby v produktívnom veku," objasnil expert Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization - WHO) pre tuberkulózu Ivan Solovič.

Podľa neho je to tým, že ľudia podceňujú prvotné príznaky ochorenia, ako je kašeľ, zvýšená teplota, slabosť, nočné potenie a pripisujú to vyčerpaniu. „Každý kašeľ, ktorý trvá viac ako tri týždne by mal byť vyšetrený odborným špecialistom pre tuberkulózu a pľúcne choroby,“ odporúča Solovič. V minulom roku došlo k zmene v porovnaní krajov, naďalej je najviac ochorení v Prešovskom a Košickom kraji, na tretie miesto sa dostal Bratislavský kraj. Dohromady tu zaznamenali 48 prípadov TBC. „Hlavné mestá majú vysoký výskyt asociálnych spoluobyvateľov, združujú sa tam rôzne skupiny bezdomovcov, prichádzajú ľudia na týždňové práce z biednejších regiónov,“ zdôvodnil Solovič.

Nie je to však len prípad Slovenska, takýto trend je vo viacerých hlavných mestách v Európe. V Londýne je intencia výskytu TBC okolo 70 prípadov na 100.000 obyvateľov. „Všetky hlavné mestá v rámci Európskej únie majú relatívne najväčší výskyt TBC, v Londýne či v Paríži majú v súčasnosti veľmi vážny problém s TBC, dokonca sa hovorí o epidémii,“ doplnil. Podľa neho je to problém migrantov, viac ako 25 percent prípadov výskytu TBC v európskych krajinách tvoria ľudia nenarodení v danej krajine.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: