J. Blanár: Odklad zverejňovania zmlúv pre ZP je skrytou likvidáciou nemocníc ŽSK

Predseda Žilinského samosprávneho kraja ŽSK) Juraj Blanár považuje odklad povinnosti zverejňovať zmluvy pre zdravotné poisťovne (ZP) za skrytú likvidáciu nemocníc v pôsobnosti samosprávneho kraja. Skonštatoval to na dnešnej tlačovej konferencii na pôde Úradu ŽSK v Žiline.

Zdôraznil, že samosprávne kraje musia zverejňovať všetky zmluvy na internetových stránkach od 1. januára 2011. „Zdravotné poisťovne majú odklad. Máme obavy, že je to cielené a ide o niečo, čo má predovšetkým viesť k pomalému likvidovaniu našich krajských nemocníc prostredníctvom zmlúv. Pretože minister zdravotníctva avizoval, že dôjde k redukcii oddelení a niektorých činností v nemocniciach. Ale nikto nevie, ako sa to bude diať. My si myslíme, že to bude práve takýmto skrytým spôsobom,“ povedal Blanár.

Pripomenul, že Kysucká, Liptovská, Hornooravská a Dolnooravská nemocnica v pôsobnosti ŽSK poskytujú zdravotnú starostlivosť pre viac ako 330.000 obyvateľov. „Dnes sú obrovské rozdiely v ohodnocovaní lôžka medzi štátnymi nemocnicami a našimi krajskými nemocnicami. Napríklad na chirurgickom oddelení je v štátnych nemocniciach platba okolo 708 eur za lôžko za jednu hospitalizáciu, v našich nemocniciach je to priemer 360 eur. Rozdiel v platoch u lekárov je medzi štátnymi a našimi nemocnicami 570 eur a u zdravotníkov je to v našich nemocniciach o 280 eur menej ako v štátnych nemocniciach,“ podotkol Blanár.

„Preto chcem vyzvať ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, aby zverejnil zmluvy. Aby sme naozaj vedeli porovnať, o čo tu ide. Pretože sme v pozícii, že musíme transformovať nemocnice rovnako, ako ostatní. Ale chceme, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná rovnako kvalitne v štátnych aj v našich nemocniciach,“ dodal Blanár. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Kataríny Zollerovej zmluvy medzi ZP a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zverejňujú zdravotné poisťovne. „Zmluvy, a to, akým spôsobom vyzerajú, vyjednávanie o týchto zmluvách nie je medzi ministerstvom a nemocnicami, ale medzi ZP a nemocnicami. MZ nevstupuje do rokovaní medzi ZP a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Či už sú to štátne nemocnice alebo sú to nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov (VÚC),“ informovala Zollerová.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude podľa jej hovorkyne Petry Balážovej zverejňovať zmluvy v zmysle zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti od 1. augusta 2011. „VšZP od októbra 2010 postupne odstraňuje neopodstatnené cenové rozdiely medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v záujme efektívneho a spravodlivého prerozdelenia finančných prostriedkov. Touto filozofiou sa bude riadiť aj pri príprave nových zmlúv platných od 1. apríla 2011,“ doplnila Balážová.

Na margo platov lekárov a sestier uviedla, že tie sú plne v kompetencii manažmentu zdravotníckych zariadení, pričom VšZP uhrádza vykázanú zdravotnú starostlivosť. „Zámery týkajúce sa redukcie neefektívnych oddelení VšZP v súčasnosti konzultuje na úrovni VÚC i s riaditeľmi nemocníc. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania VšZP nebude konkretizovať, ktorých oddelení sa zmeny dotknú,“ uzatvorila Balážová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: