Počas Svetového dňa vody občanom zadarmo vyšetria vzorky pitnej vody

Počas Svetového dňa vody (22.3.) ponúkne banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) svoje konzultačné služby. Občania môžu napríklad využiť poradenstvo zamerané na kvalitu pitnej vody a jej ukazovatele v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je Voda pre mestá. Ako TASR ďalej priblížila hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová, dostanú tiež odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody. Informovať sa môžu o individuálnom a hromadnom zásobovaní pitnou vodou či o ochrane jej zdrojov.

"Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť aj bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany," uviedla hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia a vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici Kvetoslava Koppová. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia, a teda 22. marca, do čistej, vypláchnutej sklenenej alebo plastovej fľaše v množstve pol litra a priniesť v čase od 8.00. h. do 12.00. h. na RÚVZ.

Určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, ako aj zvýšenie povedomia ľudí o dôležitosti zachovania a ochrany jej zdrojov sú najdôležitejšie ciele Svetového dňa vody. Ten v roku 1992 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo na 22. marca. Ďalším cieľom je zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektora na organizácii osláv tohto dňa.

Ako Koppová pokračovala, všetky medzinárodné a národné inštitúcie a organizácie majú v tento deň každoročne príležitosť zdôrazniť význam pitnej vody, jej zdravotnú bezpečnosť, ako aj potrebu jej ochrany. "OSN vyzýva i v roku 2011 členské štáty, aby práve 22. marca organizovali semináre, prednášky, výstavy a okrúhle stoly, publikovali informačné materiály spojené s problematikou zachovania a rozvoja vodných zdrojov a praktickým úsilím tak pomohli zvýšiť povedomie verejnosti o tejto problematike," dodala Koppová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: