ZP Union chce novým projektom zvýšiť efektivitu laboratórnej diagnostiky

Zvýšiť efektivitu laboratórnej diagnostiky a tiež dosiahnuť hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov v tejto oblasti chce zdravotná poisťovňa (ZP) Union prostredníctvom projektu Lienka – Laboratórne indikácie a efektívne nastavenie kritérií ich akceptácie.

"Ide o transparentné nastavenie pravidiel u rozsahu úhrady výkonov laboratórnej diagnostiky z verejného zdravotného poistenia. Projekt by mal byť prínosom predovšetkým pre pacienta, na základe presne definovaných schém by mal mať zaručené vyšetrenia absolútne rovnaké pri rovnakej diagnóze bez ohľadu na to, u akého je lekára a v akom je regióne," uviedla Miroslava Jurčáková z úseku revíznych a zdravotných činností ZP Union.

Jedným z dôvodov, prečo sa poisťovňa rozhodla vytvoriť projekt, boli aj narastajúce náklady v tejto oblasti. Kým v roku 2008 predstavovali náklady Unionu na laboratórne SVLZ (Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky) na jedného pacienta 23 eur, v roku 2010 to už bolo 33 eur. Dôvodov tohto nárastu je podľa Jurčákovej viacero, no jedným z nich je aj neefektivita. V súčasnosti sa totiž podľa jej slov stáva, že pri rovnakých diagnózach sú indikované rôzne laboratórne vyšetrenia, čo so sebou zároveň prináša aj rozdielne úhrady za rovnaké výkony. Práve jedným z benefitov tohto projektu je aj presná definícia schémy vyšetrení vzhľadom na klinickú diagnózu. Tá by mala zaistiť pre všetkých pacientov rovnaký panel vyšetrení pri konkrétnej diagnóze. Výhodou projektu je tak podľa poisťovne ochrana pacienta pred neopodstatnenou diagnostikou, ktorá často traumatizuje pacientov. Projekt prináša úžitok aj pre ošetrujúcich lekárov v podobe definície racionálnej indikácie.

Poisťovňa napríklad v rámci projektu navrhla unifikovanú úhradu cytologického skríningu. "Vzhľadom na to, že je štandardizovaný postup pri cytologickom vyšetrení, namieste je objektívna, čiže rovnaká úhrada. Práve preto sme definovali jeden kód, pod ktorým sa bude cytológia vykazovať," vysvetlila Jurčáková. Takémuto postupu sú podľa jej slov prístupné aj samotné laboratóriá a projekt poisťovne vítajú. "Pre nich je oveľa lepšia situácia pokiaľ sú presne definované pravidlá. Budú vedieť, čo budú mať uhradené," dodala v tejto súvislosti. Nové pravidlá sú podľa Dajany Petríkovej z úseku nákupnej starostlivosti ZP Union zohľadnené už aj v zmluvách s niektorými poskytovateľmi.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: