O strategickom partnerovi 4 nemocníc KSK sa zatiaľ nerozhodlo

Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) na výber strategického partnera pre štyri nemocnice s poliklinikami nerozhodla ani v pondelok (21. marca) o víťazovi súťaže. Ako informovala TASR hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková, členovia komisie opätovne porovnávali ponuky od dvoch záujemcov a zhodli sa na tom, že sa chcú o týždeň stretnúť so zástupcami obidvoch spoločností, ktoré podali návrhy, aby im mohli položiť doplňujúce otázky. Do obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o dočasnom prevode akcií nemocníc s poliklinikami vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja vstúpili v záverečnej etape dvaja záujemcovia, ktorí splnili súťažné podmienky, a síce Vranovská investičná, s.r.o. a AGEL SK a.s. Košický samosprávny kraj vyhlásil 18. novembra 2010 obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o dočasnom prevode akcií Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., ktorých majiteľom je KSK. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je dočasný odplatný prevod akcií v týchto nemocniciach na dobu 20 rokov takému účastníkovi súťaže, ktorý splní kvalifikačné predpoklady uvedené v súťažných podmienkach a ktorého návrh zmluvy o dočasnom prevode akcií v NsP bude vyhlasovateľovi najviac vyhovovať.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: