Zvýšená migrácia spôsobuje aj nárast prípadov ochorení na TBC vo svete

Počet ochorení na tuberkulózu (TBC) vo svete rastie, súvisí to predovšetkým so zvýšenou migráciou ľudí z biednejších krajín. Pre TASR to potvrdila riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku Darina Sedláková.

"Svetové štatistiky, ktoré sú dostupné z roku 2009, hovoria, že novopribudnutých prípadov infekcie na TBC bolo viac ako deväť miliónov, z toho takmer pol milióna bolo pre európsky región a až dva milióny ľudí na TBC zomrelo," objasnila Sedláková. Len pre porovnanie v roku 2000 bolo zaregistrovaných viac ako osem miliónov nových prípadov ochorenia na TBC.

Vysoké percento bolo aj tých pacientov, ktorí mali koinfekciu HIV, ktorá spôsobuje imunodeficientné stavy u pacientov, a preto je pre nich TBC až smrteľné ochorenie. Takýchto pacientov bolo zhruba 1,4 milióna, najviac, až 79 %, bolo v Afrike. "Epidemiologická situácia vo svete je veľmi rozdielna, sú regióny, kde je incidencia obrovská a stále sa TBC považuje za nezvládnutý problém, sú to najmä rozvojové krajiny," doplnila Sedláková. O TBC sa odjakživa hovorí ako o ochorení chudobných. V Európe sú však krajiny, kde je incidencia veľmi nízka, napr. Island má incidenciu 4,5 na 100.000 obyvateľov, na Slovensku je to okolo deväť prípadov na 100.000 obyvateľov.

"Bývalé krajiny Sovietskeho zväzu sú stále tzv. explozívnou časťou Európy, čo sa týka TBC, pretože tam je ten nárast nových prípadov dramatický stále," zdôraznila Sedláková. Z dôvodov migrácie a globalizácie TBC podľa nej nepozná hranice a aj systém liečby, očkovania rizikových skupín obyvateľstva a trvalého dohľadu je preto veľmi dôležitý. Podľa Sedlákovej "193 členských štátov združených v Svetovej zdravotníckej organizácii sa spoločne zaviazalo, že do roku 2050 by chceli dosiahnuť, aby bola TBC eliminovaná na našej planéte". Ako dodala, je to ambiciózny cieľ, ktorý však je dosiahnuteľný, ak sa bude starostlivosť na národných úrovniach venovať TBC tak, ako o tom hovoria odporúčania WHO.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: