B. Bystrica: Nemocničné nákazy sú stále v pozornosti epidemiológov

Výdobytky modernej medicíny vedú k zvýšenému počtu hospitalizovaných rizikových pacientov, u ktorých je pravdepodobnosť vzniku nemocničných nákaz (NN) vyššia a jej prognóza závažnejšia. Epidemiológovia tieto nákazy monitorujú a ich výskyt pripisujú rôznym nedostatkom v nemocniciach.

V rámci 390 previerok, čo je o 33 viac ako v roku 2009, hygienicko-epidemiologického režimu v štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadeniach kraja odobrali vlani 758 vzoriek vysterilizovaných materiálov, kým v roku 2009 ich bolo 811. "Predstavuje to v medziročnom porovnaní 6,5-percentný pokles, potešiteľné ale je, že sa udržal takmer rovnaký podiel nevyhovujúcich vzoriek - 5,3 percenta vlani a 5,2 percenta predvlani z celkového počtu odobraných. Z prostredia zdravotníckych zariadení (ZZ) epidemiológovia odobrali 4492 vzoriek, čo je o štvrtinu menej ako v roku 2009. Najviac ich pochádzalo z operačných sál, gynekologicko-pôrodníckych, chirurgických, interných a novorodeneckých oddelení. U vzoriek z prostredia ZZ je podiel nevyhovujúcich výsledkov nižší ako v predchádzajúcom roku o 7,7 percenta," približuje situáciu v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) vedúci oddelenia nemocničných nákaz Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Pavol Lokša.

Počet hlásených nemocničných nákaz je podľa neho ovplyvnený úrovňou hlásenej služby v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach v okresoch. Drvivá väčšina nahlásených NN totiž bola z nemocnice v Banskej Bystrici, odkiaľ ich nahlásili 389, čo predstavuje až 71,5 percenta nahlásených NN zo všetkých zdravotníckych zariadení v BBSK. Ostatné nemocnice z tohto regiónu nahlásili tri nemocničné nákazy, aj to z nemocnice v Lučenci. Nemocnice v Rimavskej Sobote a vo Zvolene nenahlásili ani jednu NN. "Tento stav absolútne nevyjadruje skutočný výskyt nemocničných nákaz v týchto zdravotníckych zariadeniach, ale je vizitkou práce epidemiológov v epidemiologickej bdelosti NN v uvedených okresoch," konštatuje Lokša.

Pri previerkach hygienicko-epidemiologického režimu v jednotlivých nemocniciach zistili vlani odborníci na lôžkových oddeleniach nedostatok základných jednorazových materiálov a pomôcok, ako sú dávkovače mydla, papierové uteráky, jednorazové čiapky či rúška. Zistili aj nedostatok dezinfekčných prostriedkov, problémy s bielizňou, ktorá je poškodená neustálym kolovaním a nenahrádza sa novou. Situácia však nie je plošná, niekde chýbajú rukavice, inde jednorazové uteráky, prípadne dezinfekčné prostriedky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: