korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Colníci sprísňujú opatrenia na kontrolu rádioaktivity dovážaných tovarov

Generálny riaditeľ Colného riaditeľstva (CR) SR v týchto dňoch vydal rozkaz pre všetky colné úrady na Slovensku, ktorý spresňuje postupy pre výkon colníkov pri realizácii primeraných a účinných opatrení na zabezpečenie zvýšenej ostražitosti vo vzťahu k možnému výskytu zvýšenej úrovne rádioaktivity, a to nad rámec existujúcich štandardných bezpečnostných opatrení. Dôvodom je snaha predísť situácii, v ktorej by mohlo vzniknúť vážne a bezprostredné ohrozenia zdravia verejnosti a životného prostredia.

"Keďže v dnešnom období existujú obavy občanov z dôvodu rôznorodých informácii o rádioaktívnom nebezpečenstve, radi by sme verejnosť ubezpečili, že tak ako doteraz, aj v najbližšom období budeme intenzívne využívať dostupné prístroje a techniku na prípadné zabránenie vstupu a pohybu nežiaducich tovarov na území Slovenskej republiky, pre účel ochrany všetkých obyvateľov SR a EÚ," informovala hovorkyňa generálneho riaditeľa CR SR Miroslava Slemenská.

Colníci podľa nej vykonávajú niektoré svoje oprávnenia aj v mobilných podmienkach prostredníctvom využívania najmodernejších techník a prístrojov. "Ide o špeciálne prístroje, ktoré napríklad umožňujú detekciu gama žiarenia a neutrónového žiarenia, identifikáciu rádioaktívnych materiálov, a to formou bezprostredného monitorovania dopravných prostriedkov, osôb a tovaru. Takýmito mobilnými detekčnými systémami okrem Slovenska disponuje aj ďalších desať európskych krajín," priblížila Slemenská. Okrem mobilných detekčných vozidiel využívajú colníci podľa nej pri výkone svojich činností aj ručné prístroje.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR už minulý týždeň avizovala, že kvôli aktuálnej jadrovej kríze v Japonsku bude merať rádioaktivitu dovážaných potravín z tejto krajiny. Potraviny sa budú preverovať na základe odporúčania Európskej komisie (EK), podľa ktorého sa majú kontrolovať na vstupných miestach Európskej únie (EÚ).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: