Minister I. Uhliarik predstavil návrh reformy liekovej politiky

Vláda SR sa dnes oboznámila s návrhom systémových krokov z dielne ministerstva zdravotníctva na spomalenie rastu nákladov na lieky. V rámci reformy liekovej politiky sa má napríklad zaviesť určovanie cien liekov na úroveň druhej najnižšej ceny v Európskej únii, viac sa má využívať aj farmakoekonomické hodnotenie liekov a urýchliť vstup generík na trh i zaviesť povinná generická preskripcia. Ministerstvo už predstavilo jednu z noviel, ktorou sa prenesie reforma do praxe. Ako pri predstavení novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti poukázal šéf rezortu Ivan Uhliarik, jej prijatím sa odstránia akékoľvek pochybnosti o manipulácii a ovplyvňovaní pri tvorbe cien liekov v prospech farmapriemyslu. Novinkou tak má byť elektronická kategorizácia liekov. Žiadosti farmafiriem o zaradenie liekov na slovenský trh sa budú podávať elektronicky, pričom celý spis bude dostupný aj verejnosti. Sprísniť sa má tiež referencovanie cien liekov, ktoré sa bude realizovať dvakrát ročne. Maximálna cena výrobcu by tak po novom nesmela prekročiť druhú najnižšiu cenu v Európskej únii. V súčasnosti sa na Slovensku ceny stanovujú na základe porovnávania šiestich najnižších cien v únii a podľa tohto priemeru sa určujú pre domáci trh. Ministerstvo predpokladá, že plánované legislatívne zmeny prinesú úsporu 100 miliónov eur ročne. V prípade, že novelu schváli vláda, parlament a podpíše ju prezident, mala by začať platiť od 15. augusta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: