Zamestnanci školského stravovania sa vzdelávajú v prevencii obezity

Kľúčovými témami seminárov, ktoré sa dnes začali v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách pre zamestnancov školského stravovania z celého Slovenska, sú trendy vo výžive detí s ohľadom na prevenciu obezity, zásady kontroly a dodržiavanie hygieny potravín a zmeny v legislatíve pre školské stravovanie.

Alexandra Švantnerová z organizačného výboru seminárov informovala, že aplikácia nových štandardov v školskom stravovaní na celonárodnej úrovni si vyžaduje kvalifikované a systematické vzdelávanie všetkých relevantných subjektov. "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR uviedlo 1. januára do praxe nové metodiky k materiálno-spotrebným normám a receptúry pre školské stravovanie," objasnila Švantnerová.

V súlade s týmito zmenami a dlhodobým zámerom vzdelávania odbornej verejnosti pripravilo Združenie pre zdravie a výživu spomínané semináre na tému Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011. Prvé kolo seminárov sa začalo v utorok (22.3.), dnes program pokračuje. "Nedostatok pohybu, nepravidelná a nevyvážená strava, nesprávny pitný režim, konzumácia jedál rýchleho občerstvenia, toto sú faktory, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravie detí," upozornila Švantnerová.

Štatistiky podľa nej ukazujú, že v detskej populácii narastá počet detí s nadváhou. K tomu významne prispieva aj nevhodné stravovanie. Odbornú garanciu nad obsahom seminárov prevzalo MŠVVŠ SR a Úrad verejného zdravotníctva SR. Jednotlivé semináre sa týkajú finančnej stratégie v školskom stravovaní, metodiky k materiálno-spotrebným normám a receptúr, finančného pásma a limitov, systému správnej výrobnej praxe a zabezpečenia kontroly hygieny, energetického príjmu detí a mládeže a na záver moderných trendov vo výžive detí a prevencie obezity. Záverečný seminár je naplánovaný na piatok 25. marca.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: