korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Muži vo vyspelých krajinách konzumujú viac soli ako ženy

Dospelý človek potrebuje denne prijať 2 až 4 g soli v závislosti od stupňa fyzickej aktivity počas dňa. Odborníci však varujú, že v súčasnosti je denný príjem soli vyšší. V znamení hesla Soľ a zdravie muža sa preto nesie tohtoročný práve prebiehajúci Svetový týždeň informácií o soli v potrave. Každoročne ho iniciuje hnutie World Action on Salt and Health v rámci populačnej stratégie znižovania obsahu soli v potravinách.

"Muži sú totiž v tejto súvislosti ohrozenejším druhom. Vo vyspelých krajinách konzumujú denne asi o 2 g soli viac ako ženy, čo spôsobuje aj väčšie poškodenie ich zdravia. V mladšom a strednom veku majú vyšší výskyt hypertenzie a mozgovej porážky ako ženy," hovorí Štefan Farský, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii. Vo vyspelých krajinách sa podľa Farského týždňu zameranému na zníženie obsahu soli venuje každoročne veľká pozornosť. "U nás sa bohužiaľ tejto problematike nevenuje dostatočná pozornosť, pritom ide o jeden z najefektívnejších prostriedkov znižovania kardiovaskulárnej mortality a morbidity ako po stránke ekonomickej, tak aj medicínskej," upozorňuje Farský.

Preto je podľa jeho slov potrebné v spolupráci s potravinárskym priemyslom stanoviť dobrovoľné ciele obsahu soli pre jednotlivé komodity ako je napríklad pečivo, chlieb, syry, šunku a podobne, a tieto ciele postupne každoročne znižovať. Podľa Farského by sa mal monitorovať obsah soli v jednotlivých potravinách a jedlách podávaných vo verejných jedálňach a výsledky zverejňovať. Dôležité je podľa jeho slov aj pravidelné vzdelávanie verejnosti o nebezpečenstvách vysokej spotreby soli pre ľudské zdravie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: