Úrad verejného zdravotníctva bude kontaktným miestom pre zber informácií

Kontaktným miestom zodpovedným za vyhodnocovanie, zasielanie a prijímanie informácií týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia by mal byť Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vzhľadom na jeho celorepublikovú pôsobnosť. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú na dnešnom rokovaní posunul parlament do druhého čítania. Účelom novely je podľa ministerstva zdravotníctva vytvoriť podmienky na ochranu života, zdravia, životného prostredia a majetku pri ohrození verejného zdravia v prípade, ak stupeň ohrozenia verejného zdravia si vyžaduje zapojenie zložiek civilnej ochrany. Novelizáciu zákona si vyžiadala implementácia medzinárodných zdravotných predpisov do právneho poriadku SR. Novela napríklad rozširuje pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva o nariaďovanie opatrení pri ohrození verejného zdravia a poskytovanie súčinnosti ÚVZ SR pri plnení jeho úloh ako kontaktného miesta SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: