korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Každoročný nárast liekového odpadu je približne 12-percentný

Množstvo nespotrebovaných liekov, ktoré Slováci vrátia do lekárne, stále narastá. Podľa ministerstva zdravotníctva je každoročný nárast tohto odpadu približne 12-percentný. Kým v roku 2004 sa vyzbieralo 40.087 kilogramov, minulý rok to už bolo 97.714 kilogramov liekov.

Zneškodnenie tohto odpadu zabezpečuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Poplatok za likvidáciu týchto liekov dosiahol v minulom roku viac ako 378.000 eur. "Alarmujúca je skutočnosť, že väčšinou ide o lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, inými slovami – platba za tieto lieky sa zaplatí z verejných zdrojov dvakrát: prvýkrát občanovi a druhýkrát pri likvidácii liekov," konštatuje rezort na svojej internetovej stránke.

Ministerstvo preto považuje za dôležité inšpekcie zdravotných poisťovní, v ktorých sa zameriavajú na predpisovanie liekov lekármi ambulantnej starostlivosti. Výrazne by podľa rezortu mohli pomôcť pri šetrení finančných prostriedkov. Na spomalenie rastu nákladov na lieky realizuje rezort postupne niekoľko systémových krokov, jedným z nich by podľa samotného MZ SR mala napríklad byť vyššia zodpovednosť zdravotných poisťovní za plnenie cieľov liekovej politiky. "Hlavnou úlohou MZ SR je vytvorenie legislatívneho rámca nových nástrojov liekovej politiky, aj preto predkladáme novelu zákona o zdravotných poisťovniach, v ktorej sa okrem iného zodpovednosť za plnenie cieľov vo zvýšenej miere presúva na zdravotné poisťovne," vysvetľuje rezort.

Ďalším systémovým krokom je podľa ministerstva napríklad zavedenie prísnejšieho modelu referencovania cien liekov tak, aby cena lieku na našom trhu nemohla prekročiť úroveň druhej najnižšej ceny spomedzi krajín EÚ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: