V Banskej Bystrici zriadili nové pracovisko na diagnostiku nádorových ochorení

V Banskej Bystrici spustia prevádzku PET/CT pracoviska, ktoré umožňuje včasnú diagnostiku, stanovenie rozsahu či odhalenie recidívy nádorového ochorenia. K spusteniu mu chýba ešte zazmluvnenie požadovaných výkonov od zdravotných poisťovní. TASR informovala Andrea Beňová, tlačová hovorkyňa a PR manažérka spoločnosti AGEL SK, a.s.

Nové pracovisko zriadila spoločnosť v spolupráci s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach. Pracovisko je schopné vykonávať 15 vyšetrení denne. Dôležitým faktorom je kontrola úspešnosti liečby po jej začatí, pričom má dosah aj na jej ekonomickú stránku. Odporúčaný počet týchto prístrojov na konkrétnom území je daný koeficientom. Jeden prístroj - jeden milión obyvateľov. Slovensko má viac ako päť miliónov obyvateľov a zatiaľ tu fungujú len pracoviská v Bratislave a Nitre. "Čo znamená výrazné zhoršenie dostupnosti tohto vyšetrenia pre regióny Žilinského, Banskobystrického, Košického a Prešovského samosprávneho kraja," dodala Beňová. Inštalovaný prístroj patrí podľa jej slov k najmodernejším technológiám tohto typu, znižuje radiačnú záťaž pacienta a spresňuje možnosť identifikácie a rozsahu nádorového ochorenia.

PET/CT je jedna z najmodernejších diagnostických vyšetrovacích metód, ktorá v sebe spája dve základné modality: počítačovú tomografiu (CT) a pozitrónovú emisnú tomografiu (PET). Je to kombinácia morfologického a funkčného-metabolického vyšetrenia, ktoré sa najčastejšie využíva v onkológii.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: