Aktivisti žiadajú preplácanie antikoncepcie zo zdravotného poistenia

Občianske aktivistky kritizujú vysoké ceny antikoncepcie na Slovensku, v dôsledku čoho podľa nich nie je dostatočne zabezpečený prístup k tejto metóde plánovaného rodičovstva. Ako poukázala predsedníčka združenia Možnosť voľby Adriana Mesochoritisová, v SR sa na rozdiel od 18 krajín Európskej únie antikoncepcia ani čiastočne neuhrádza z verejného zdravotného poistenia.

Spolu s americkým Centrom pre reprodukčné práva a združením Občan a demokracia preto žiada vládu, aby sa antikoncepcia preplácala z poistenia a zlepšila sa o nej informovanosť. Poukazujú, že tým by sa zabezpečil súlad vnútroštátnych predpisov a politík s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, keďže by sa antikoncepcia finančne sprístupnila pre všetky osoby.

"Je to v rozpore s medzinárodnými dohovormi a našim vnútroštátnym právnom, kde sa hovorí, že ženy by mali mať poskytnutú antikoncepciu bezplatne," konštatovala Mesochoritisová. Priblížila, že mesačná cena antikoncepcie sa pohybuje od sedem do 15 eur a nie je tak prístupná najmä pre ženy s nízkymi príjmami a ženy žijúce v násilných vzťahoch. Problém tiež vidí v nedostatočnej informovanosti o antikoncepcii i v nedostatočnej sexuálnej výchove na školách, ktorá je podľa jej slov mnohokrát ovplyvnená aj názormi učiteľov.

Tejto problematike sa venuje aj správa Vypočítaná nespravodlivosť, Zlyhávanie SR v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom, ktorú dnes predstavili zástupkyne spomínaných organizácií. Správa poukazuje, že slovenské ženy majú komplikovaný prístup k modernej antikoncepcii a informáciám o nej. Hormonálnu antikoncepciu užíva na Slovensku 22,3 percenta žien, napríklad vo Francúzsku je to takmer 44 percent a v Nemecku vyše 50 percent.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: