Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica tretíkrát získala Slovak Gold Exclusive

emocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, patriaca do skupiny Unipharma, získala certifikát Slovak Gold Exclusive ako prvé zdravotnícke zariadenie na Slovensku a naďalej je jediným zdravotníckym zariadením, ktoré to ocenenie má. Je to ocenenie za výborné hospodárske výsledky a stabilitu, zabezpečovanie ďalších hodnôt, ako sú napríklad investície do ľudských zdrojov, ochrana zdravia a životného prostredia, plnenie si daňových a odvodových povinností, korektné obchodné vzťahy, či verejný prospech.

„Pre mňa i celý tím spolupracovníkov v nemocnici opätovné získanie certifikátu Slovak Gold Exclusive je dôkazom toho, že v našom zdravotníckom zariadení naďalej poskytujeme pacientom kvalitnú zdravotnú starostlivosť a je ocenením našej snahy. Zároveň je pre nás výzvou, aby sme úroveň, ktorú sme dosiahli, neustále udržiavali či zvyšovali. Ďakujem všetkým spolupracovníkom za skvelú spoluprácu,“ povedal Juraj Vančík, riaditeľ nemocnice Košice-Šaca.

Prepožičanie práva používať značku Slovak Gold Exclusive je časovo obmedzené na dobu platnosti, t. j. 24 mesiacov, prípadne na dobu ďalšieho predĺženia jeho platnosti (ďalších 24 mesiacov). Cenu Slovak Gold Exclusive doteraz získalo len 8 firiem.

Nemocnica Košice-Šaca sa okrem Slovak Gold Exclusive pýši aj inými oceneniami, napr. získala integrovaný certifikát manažérstva kvality ISO:2000 a životného prostredia ISO 14001:2004, Cenu primátora mesta, certifikát rodovo zodpovednej organizácie či Baby Friendly Hospital. Oficiálne odovzdanie nového certifikátu prebehne na slávnostnom ceremoniáli v máji 2011.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica vznikla v roku 2003. So spádovou oblasťou približne 100 000 obyvateľov. Zamestnáva 952 zamestnancov, z toho 179 lekárov, 319 sestier, 454 zdravotníckeho a nezdravotníckeho personálu. Lôžková časť (379 postelí) má priemernú obložnosť lôžkového fondu 72%, s priemernou dobou hospitalizácie 6,48 dňa. Priemerná ročná hospitalizácia je okolo 16700 pacientov. Počet operačných výkonov je viac ako 9100 ročne a približne 1450 pôrodov. Poliklinická časť pozostáva z 15 ambulancií všeobecného lekárstva, 7 stomatologických ambulancií a 67 odborných ambulancií. V ambulanciách je ročne ošetrených viac ako 531 tisíc osôb, pričom počet ambulantných výkonov je viac ako 754 tisíc. V nemocnici sa nachádzajú aj pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Priemerný počet pacientov ošetrených na týchto pracoviskách je 516 tis. osôb ročne s počtom výkonov 1,24 mil. ročne. Súčasťou nemocnice je aj diagnostické centrum.

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: