Zavedenie generickej preskripcie podporuje viac ako polovica ľudí

Zavedenie predpisovania liekov na úrovni účinnej látky, teda generickú preskripciu, podporuje 57 percent občanov. Ako ďalej vyplýva z reprezentatívneho prieskumu GfK Slovakia, vyše 61 percent ľudí je presvedčených, že zavedenie tohto kroku prinesie úsporu ich výdavkov na lieky. "Napriek tomu, že ešte neprebehla dostatočne široká diskusia, sú poistenci pozitívne naklonení tejto skutočnosti. Očakávajú, že im prinesie zníženie doplatkov a viac informácii, viac možností vstupovania do liečby a v konečnom dôsledku vyššiu mieru bezpečnosti," konštatoval výkonný riaditeľ Združenia zdravotných poisťovní Eduard Kováč.

Prieskum tiež podľa neho ukázal, že pacienti v súčasnosti nedostávajú dostatok informácií od lekárov o tom, čo im predpisujú a aké sú alternatívne možnosti a doplatky. O nedostatku bližších informácii hovorilo 38 percent respondentov, ďalších 25 percent uviedlo, že dostalo informácie, ale nedostalo na výber z viacerých náhradných liekov. Takmer 60 percent opýtaných poukázalo, že lekár im neposkytol žiadne informácie o cene predpisovaného lieku a jeho náhradách. Takéto informácie dostalo 19 percent ľudí.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že tri štvrtiny pacientov si mysli, že lekári sú pri predpisovaní liekov neprimeraným spôsobom ovplyvňovaní farmaceutickými firmami. Pacientov s opačným názorom bolo šesť krát menej. Dve tretiny ľudí sa domnieva, že lekári sú za predpisovanie konkrétnych liekov aj finančne motivovaní. Väčšina respondentov, 61 percent, je presvedčená, že zavedenie generickej preskripcie zníži vplyv farmapriemyslu na lekárov.

Ministerstvo zdravotníctva SR predpokladá, že zavedenie generickej preskripcie, ktoré by sa mohlo realizovať od októbra, by malo priniesť ročnú úsporu 46 miliónov eur. Toľko podľa rezortu pacienti zbytočne doplatili za lieky, ktoré mali aj lacnejšiu náhradu. Predpisovanie na úrovni účinnej látky umožňuje aj súčasná legislatíva, v praxi sa táto možnosť nevyužíva takmer vôbec a lekári predpisujú názov lieku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: